Gasum får investeringsstöd för fler ”tunga” gastankstationer

Den nordiska infrastrukturen och marknaden för naturgas och biogas spelar en viktig roll för att skapa ett hållbart ekosystem för energi. Gasum har beviljats investeringsstöd av Klimatklivet för gastankstationer för tung trafik. De åtta gastanksstationerna som inkluderas i investeringsstödet kommer att placeras i Stockholm, Borlänge, Östersund, Kalmar och Kungsbacka. Totalt investerar Gasum i uppbyggnaden av totalt 50 gastankstationer för tung trafik i Finland, Sverige och Norge i början av 2020.

Flytande biogas kommer att ha en viktig roll vid övergången till ett fossilfritt samhälle. Tidigare i år beslutade Naturvårdsverket att, genom Klimatklivet, bifalla Gasum AB:s ansökan om investeringsstöd för 16 gastankstationer i Sverige.

De regioner som Gasum då beviljades stöd för är Västerbottens-, Norrbottens-, Värmlands-, Västernorrlands-, Gävleborgs-, Örebro-, Västmanlands-, Uppsala-, Västra Götalands-, Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs- och Skåne län.

Med de nya etableringarna ökas möjligheten att använda gaslastbilar i Norden genom tillgängligheten av gastankstationer på strategiska platser.
– Att Naturvårdsverket, inom ramen av Klimatklivet, ger oss fortsatt förtroende genom investeringsstöd för åtta nya tankstationer för flytande gas visar att vi är på rätt väg, säger Markus Olsson, Managing Director på Gasum AB.


Han menar att en etablering
av infrastrukturen gör det möjligt att ta ett rejält kliv framåt i den nordiska utvecklingen mot renare transporter
– Efterfrågan på renare transportlösningar ökar snabbt, man vill få fram lösningar för att bekämpa klimatförändringarna som också är kostnadseffektiva, tillägger Markus Olsson.

Gasum AB producerar biogas på fem anläggningar i Sverige.
– Vi ser en stor ökning i efterfrågan av flytande biogas inom tung transport. Vi behöver därför utöka den produktionen kraftigt och utöka tillgängligheten. I den framtida expansionen kommer vi att även inkludera industriapplikationer, avslutar Olsson.

Gasum menar att det, genom att använda flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG) inom segmentet för tunga fordon, kraftigt går att minska utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxid (NOx), partiklar och buller.

Vid användning av flytande biogas kan minskningen av CO2 uppgå till så mycket som 85 procent, jämfört med fossila bränslen. Tillsammans med nya gasdrivna lastbilsmodeller ger nätverket av tankningsstationer placerade på strategiskt viktiga platser goda förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva transporter, skriver man avslutningsvis i sitt pressmeddelande.

Om artikeln

Publicerad: 2018-09-28 12:26
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Företagsnyheter Gastankstationer Gasum Miljö Tung trafik