Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra.Fotograf: Göran Rosengren

EU-parlamentet röstade ja till tufft cabotageförslag

Under måndagen röstade EU-parlamentets transportutskott ja till bland annat det förslag som handlar om mobilitetspaketets ?cabotagedel?. Det innebär att man nu tagit ytterligare ett viktigt steg mot att skärpa regelverket i syfte att stävja ett systematiskt utnyttjande av detsamma. Men än har inte sista ordet sagts, den klurigaste delen återstår ? att gå vinnande ur den trepartsdiskussion som väntar härnäst.

Att transportutskottet nu har enats om ett gemensamt förslag till bland annat den del av mobilitetspaket som handlar om cabotage, är ingen garanti för att det kommer att gå igenom ”hela vägen”.

Det är, som Proffs tidigare rapporterat om, ett tufft förslag man nu har röstat för att gå vidare med och det beslut som togs under måndagen, får med nyktra ögon ses som kanske den ”enklaste” delen i beslutsprocessen, även om det så klart har inneburit många hårda och långa debatter.

Nu återstår att få igenom ändringarna under de trepartsdiskussioner som strax tar vid och det beslut som därefter ska tas av parlamentet i Strasbourg, förhoppningsvis senare i år. Trepartsdiskussionen lär bli själva nålsögat enligt vad Proffs erfar.

Trepartsdiskussionen innebär att rapportören Ismail Ertug, tysk socialdemokrat, ska övertyga kommissionen och ministerrådet om att det lagda förslaget är det bästa för vägtransportbranschen – i samtliga EU-länder, vilket kan komma bli en svårknäckt nöt och som kan komma att kräva kompromisser på flera punkter.

I korta drag ser det nu framröstade förslaget bra ut. Dagens regler medger som bekant tre inrikes transporter inom loppet av sju dygn. De sju dygnen föreslår man ska finnas kvar, däremot ska dragfordonet inte tillåtas att utföra cabotagetransporter mer än i 48 timmar i ett EU-land på sin väg hemåt, men då med fritt antal inrikes transporter under perioden.

Däremot kan fordonet köra inrikes transporter i andra EU-länder på hemvägen, men endast under 48 timmar i respektive land.

Senast efter tre veckor, räknat från den dag då den internationella transporten påbörjades, måste dragfordonet ha återkommit till det land där företaget är etablerat.

När motorfordonet har kommit hem, får det förvisso direkt användas för en ny internationell transport, däremot får inget cabotage utföras i de länder man under förra resan körde inrikes transporter förrän tidigast efter 72 timmar, enligt förslaget.

Men att skapa regler och lagar betyder så klart inte mycket om ingen kontrollerar att de faktiskt efterlevs. I förslaget vill man därför införa minst tre internationella, gemensamma ”cabotageveckor” där respektive lands myndigheter genomför riktade kontroller med fokus på cabotagetrafiken. Myndigheterna har efter varje sådan insats en skyldighet att sammanställa resultatet och dela med sig av det till övriga medlemsländer.

Måndagens omröstning omfattade fler för branschen intressanta ämnen. Proffs kommer att skriva mer om dessa i en kommande artikel här på Lastbilstidning.se.

Om artikeln

Publicerad: 2018-06-05 16:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage EU EU-parlamentet Mobilitetspaketet Omröstning