Sista dagen på den sista cabotageutbildningen, åtminstone för den här gången. Ett otillåtet cabotage och ett utlänningsärende är exempel på vad man stötte på i Göteborg.Fotograf: Tommy Holl

Cabotageutbildningen är över

Nu finns verktygen – men vem ska skruva?

Den stora utbildningsinsatsen som bland annat har gått ut på att lära landets poliser och bilinspektörer hur man ska hantera misstänkta otillåtna cabotage, är över. Proffs var med på två avslutande praktiska övningar under torsdagen. Och det är övervägande positiva intryck som instruktörerna tar med sig hem.

”Cabotagemiljonerna” har rullat färdigt. Åtminstone för den här gången. Om det blir några fler utbildningsinsatser känner de instruktörer som Proffs har talat med inte till i dagsläget. Men önskemålet finns.
– Någon form av fortbildning hade ju nog varit bra, säger trafikpolis Kjell Andersson från Skara.

Kjell är en av flera instruktörer som under våren har arbetat med att lära sina kollegor konsten i att avgöra om en transport är laglig eller ej. Och hur man ska hantera de transportörer som visar sig inte följa gällande bestämmelser.

Proffs besökte både Göteborg och Helsingborg under torsdagen då det på dessa orter var lite av ”final” för utbildningsinsatsen.

I Göteborg har tre kurser hållits. Sammanlagt har man där utbildat cirka 45 poliser och bilinspektörer.
– Vi har nog rapporterat fem eller sex otillåtna cabotage under de totalt tre praktikdagarna som vi haft, berättar Kjell Andersson.

Under gårdagen hade de elva deltagarna i gruppen initialt två ärenden där man misstänkte otillåtet cabotage.
– Men i ett av fallen visade det sig så småningom att det fanns ett nyttjanderättsavtal. Vi hade dessutom ett utlänningsärende där vi fick transportera chauffören till gränspolisen för direkt avvisning.

I Helsingborg har sex kurser hållits. Totalt har drygt etthundra genomgått kursen i den nordvästskånska staden.
– Vi har på sex praktikdagar rapporterat 18 cabotageärenden, förklarar Lars-Göran Samuelsson instruktör och till vardags trafikpolis i Helsingborg.

Samuelsson är av uppfattningen att det fanns ett behov av utbildningsinsatsen. Han hoppas att den ska få effekt i statistiken.
– Förhoppningsvis har vi lyckats så ett litet frö här och var, och att man nu känner att man har kunskap att ge sig på den här typen av ärenden.

Men det är inte endast kursdeltagarna som ”skolats”.
– Även jag och min kollega Sören Johansson har lärt oss mycket. Vi har fått nya kunskaper varje dag eftersom det ena ärendet inte är det andra likt.

Under torsdagen rapporterades tre fall av misstänkt otillåtet cabotage i Helsingborg, men också ett överlastat ekipage, med mera.
– 120 000 kronor betalades in i förskott på sanktionsavgifter för cabotagen.

Kommer statistiken över antalet otillåtna cabotage nu att skjuta i höjden?
– Det ska bli intressant att se hur det ser ut när året är slut, säger Lars-Göran Samuelsson.

Kjell Andersson hoppas också på ett uppsving.
– Men samtidigt måste man vara realist. Statsmakterna ska kanske inte hoppas för mycket eftersom det ju inte endast handlar om att ge oss verktygen. Vem ska skruva? Någon måste ju faktiskt också hålla i verktygen, menar han och pekar på det ständigt sjunkande antalet trafikpoliser och bilinspektörer.

Sammantaget har både Samuelsson och Andersson samma känsla efter att ha vinkat av sina sista kursdeltagare.
– Vi har fått ett väldigt positivt gensvar av deltagarna. Det har gått mycket bra, sammanfattar Lars-Göran Samuelsson.
– Vi har gjort vad vi har kunnat och jag känner mig mycket nöjd, avslutar Kjell Andersson.

Om artikeln

Publicerad: 2018-05-18 16:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Göteborg Helsingborg Trafikpolisen Utbildning