Fordonen på bilden har inget md artikeln att göra.Fotograf: Göran Rosengren, arkiv/montage

MP vill ta ännu hårdare tag om lastbilarna

?De största förorenarna?

Jakop Dalunde (MP), kommenterar EU-kommissionens förslag om minskade utsläpp från lastbilar. EU-kommissionen har nu presenterat sitt tredje mobilitetspaket som är avsett att minska koldioxidutsläppen och förbättra vägsäkerheten. Dalunde vill se hårdare tag.

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och gruppledare för de gröna i Transportutskottet, tycker förslaget kunde ha gått längre.
– Transporter är ett av få områden där utsläppen fortfarande ökar och tunga lastbilar är en av de största förorenarna på våra vägar, säger han. Vi vill minska koldioxidutsläppen från tunga fordon med 45 procent till år 2030 och nå nollutsläpp senast 2050.

Dessutom vill han lägga mer av EU:s forskningspengar på utveckling av eldrivna lastbilar och att man sätter ett högt pris på lastbilars klimatpåverkan.

Jakop Dalunde kommenterar även trafiksäkerhetsåtgärderna.
– Med mer än 20 000 dödsfall per år, måste trafiksäkerheten förbättras, säger han. Vi välkomnar kommissionens förslag, men det behövs skarpare åtgärder.

Han pekar vidare på att för höga hastigheter och alkohol fortfarande orsakar för många olyckor.
– Kommissionen bör överväga att sätta alkoholmätare i alla bilar över hela EU för att förhindra farlig körning på våra vägar, menar Jakop Dalunde.

Vi frågar Dalunde om han, när han säger att tunga lastbilar är de största förorenarna på våra vägar, räknar tunga fordon i Europa och då även räknar in länder som Sverige, trots att utsläppen från exempelvis svenska lastbilar under flera år har en starkt nedåtgående kurva.
– Jag kommenterar mobilitetspaketet ur ett EU-perspektiv och då talar jag om EU:s alla lastbilar inklusive de svenska, säger han till oss.

Det högre priset för klimatpåverkan, vill han ska baseras på vad fordonen faktiskt släpper ut. Ju mindre påverkan, desto lägre kostnader. Eftersom han vill att det ska omfatta samtliga länders fordon, drabbas, eller gynnas, alla länder lika. Kostnaden för en lastbils klimatpåverkan, ska hamna hos den som äger lastbilen, säger han.
– Min politik i detta, ger bra incitament till att äga en renare lastbil och för fordonstillverkare att satsa på bättre motorer och motorer för alternativa drivmedel, säger Dalunde. Hela kedjan, även bränsleproducenterna och transportköparna, får incitament att utveckla och att välja bättre produkter av en sådan politik.

Att satsa på att äga lastbilar som drivs av exempelvis bio-LNG eller ännu hellre el, kommer att leda till mindre kostnader än för dem som väljer traditionell diesel och som då istället för högre kostnader, förtydligar han.

Så du menar att om en svensk åkare satsar på en modern fordonsflotta som går på till exempel bio-LNG, då kommer hans kostnader att minska så mycket att han kan vinna en upphandling hos en mycket stor kund som annars kan välja ett jämförbart åkeri från östra Europa med moderna diesellastbilar?
– Ja, det är det min politik ska leda till, sammanfattar Jakop Dalunde.

 

Läs även:

Lastbilar är tio gånger bättre än personbilar med dieselmotor (Auto motor & sport)
Utsläpp av växthusgaser per fordonsslag (Naturvårdsverket)

Om artikeln

Publicerad: 2018-05-18 12:27
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Jakop Dalunde Miljö Miljöpartiet Mobilitetspaketet