Monica Green (S) Monica Green (S)

Monica Green (S) svarar Thomas Morell (SD)

?Vi lägger inte tid på att svartmåla. Vi får något gjort istället?

När Sverigedemokrater använder sin tid till att svartmåla, storvulet svepande och även demonisera, använder vi vår tid till att få något gjort. Att Sverige är det mest trafiksäkra landet har inte kommit automatiskt, utan är ett långt och tålmodigt arbete både med infrastruktur och folkbildning.

Vi får aldrig slå av på takten utan hela tiden anta nya utmaningar, bland annat med hjälp av ny teknik, utbildning och upplysning.

Under denna mandatperiod har vi socialdemokrater exempelvis fattat beslut om och infört:
– Klampning 36 timmar och sanktionsavgift på 40 000 kronor vid cabotagebrott.
– 100 miljoner kronor extra till polisen för att de skulle göra extra satsningar på cabotagetrafiken.
Pengarna finns hos polisen som säger att de främst gått till utbildning och kontroller.
– Högre böter för brott mot kör- och vilotider.
– Skärpt beställaransvar. Det vill säga att beställare som sluter avtal med trafikutövare, ska
kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd.
– Vinterdäckskrav på samtliga axlar.

Vi har under vintern sett att tunga fordon ofta är inblandade i olyckor, ibland med väldigt allvarliga konsekvenser. Det är inte acceptabelt. Vid vinterväglag ska samtliga hjul ha godkända vinterdäck.

Dessutom har beslutet om alkobommar vid hamnarna permanentats. Automatiserade nykterhetskontroller är en del i arbetet för trafiksäkerhet och det intensifierade arbetet för ökad säkerhet och trygghet på vägarna.

Automatiserade anläggningar för nykterhetskontroller i hamnar och andra strategiska platser, utökar polisens möjligheter till kontroller med alkoholutandningsprov och bidrar till att reducera antalet omkomna och skadade i alkoholrelaterade trafikolyckor.

Det är oacceptabelt med onyktra förare och vi måste målmedvetet fortsätta med fler åtgärder. Här gör trafiksäkerhetsföreningen NTF viktiga insatser med ”don’t drink and drive”-kampanjer och upplysning som ökar medvetenheten om riskerna med att köra med alkohol i blodet.

En förutsättning för att andelen onyktra förare ska minska, är att polisen kontinuerligt arbetar med olika preventiva metoder.

Dessutom ska alkoholutandningsprov utföras utspridda i tid och rum för att på så sätt höja upptäcktsrisken. En av de största effekterna fås genom att kombinera övervakningsinsatser med informationskampanjer.

Ytterligare en taktik som polisen jobbar med, är individprevention, vilket innebär att förebygga att specifika personer kör onyktra. Detta görs genom riktade kontroller/insatser till platser och tider där det finns ökad risk för att det rent generellt förekommer onyktra personer.

Vi kan inte ge oss förrän vi kommer åt onyktra, oseriösa och osäkra transporter.

Monica Green
Socialdemokrat

Om artikeln

Publicerad: 2018-04-18 17:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Alkobommar Debatt Monica Green Morell NTF Nykterhet Socialdemokraterna Sverigedemokraterna