Torsdagens två cabotageärenden handlade om de här båda ekipagen.Fotograf: Göran Rosengren

Fem otillåtna cabotage under polisutbildning i Helsingborg

Just nu pågår polisens "cabotageutbildning" för fullt på olika håll i landet. Proffs har besökt ett gäng trafikpoliser under den praktiska delen av utbildningen. En kurs som hittills under sammanlagt två praktikdagar har resulterat i fem rapporterade otillåtna cabotage.

Att kontrollplatsen vid Helsingborg ofta är bemannad är bland andra Proffsläsaren väl medveten om. Men att personalen på plats består av en styrka på 19 personer är inte vardagsmat precis. Men så såg det ut på torsdagen på Långeberga.

De numera så omtalade ”cabotagemiljonerna” har börjat rulla. Men kursen handlar inte endast om cabotage. Både internationella och nationella regler tas upp, liksom nya regler för flygande inspektion.
– Detta är den andra omgången vi har här i Helsingborg, säger trafikpolis Sören Johansson, en av de tre kursledarna.

Tredagarsutbildningen består av två dagar teori och en dag praktiska övningar. Den första teoridagen handlar om flygande inspektion och leds av bilinspektör Mats Larsson från Halmstad.
– Det här handlar om ren information om de nya reglerna som börjar gälla den 20 maj i år, säger han.

Mats förklarar att hans teori omfattar till exempel de nya besiktningsreglerna för lätta fordon.
– Men den stora nyheten är nog att alla som utför flygande inspektion nu ska certifieras.

Syftet med certifieringen, som består av tre olika nivåer, är att höja kvaliteten på kontrollerna. Den mest grundläggande certifieringen, F1, ger behörighet att i begränsad omfattning besiktiga alla typer av fordon plus utökad kontroll av lätta fordon.
– Steg 2, F2, ger utöver F1-nivån behörighet att göra utökade kontroller av tunga fordon, förklarar Mats.

Den tredje och högsta nivån, F3, innebär att polisen eller bilinspektören kan utföra mer ingående tekniska kontroller.
– I princip en fullständig kontrollbesiktning, beroende på vilken utrustning som vid tillfället finns att tillgå.

Den del av kursen i Helsingborg som omfattar regler om internationella och nationella transporter håller trafikpoliserna Sören Johansson och Lars-Göran Samuelsson i. Och de är nöjda med de två kurser som hittills har hållits.
– Det finns ett behov av att höja kompetensen. Bland annat innebär det en trygghet för de poliser och bilinspektörer som ska utföra kontrollerna att de känner att de har kunskap om reglerna, förklarar Lars-Göran.

Målet med kursen är att kunna avgöra om en transport är laglig eller ej.
– Det är viktigt att man inte uppehåller den lagliga trafiken i onödan.

Även om de nationella reglerna gås igenom, ligger tyngdpunkten på reglerna som gäller för de internationella transporterna.
– Både cabotage och kombitrafik, tillägger Lars-Göran Samuelsson.

Björn Ritze, trafikpolis från Stockholm, är en av 17 personer i den här veckans ”elevgrupp”. Han är nöjd med dagarna i Skåne.
– Kursen har varit mycket bra. Instruktörerna är väldigt duktiga, säger han.

Björn känner att han reser hem med nya kunskaper.
– Absolut. För min egen del känner jag att jag har saknat kunskaper på området. Även om vi framöver kanske inte kommer att ha ett uttalat fokus på till exempel cabotage, kommer man naturligtvis att titta lite extra på den typen av trafik i framtiden.

Björn berättar att Transportstyrelsen, under den andra teoridagen, kom på besök.
– Det var väldigt givande och extra kul att få ett ansikte på dem, avrundar han.

Så, hur gick det då under praktiken?
– Den förra gruppen ertappade tre otillåtna cabotage och det här gänget lyckades hitta två, förklarar Sören Johansson.

Vi frågar Lars-Göran Samuelsson vad man kan dra för slutsatser av resultatet.
– Svårt att säga, men om vi hade haft större resurser så hade vi sannolikt kunnat rapportera fler olagliga transporter. Oavsett så tror jag absolut att landets alla poliser kommer att hitta många fler otillåtna transporter i framtiden, avslutar han.

Fotnot
Totalt ska 400 poliser och bilinspektörer genomgå den aktuella utbildningen. Detta enligt uppgifter från Polisens Utvecklingscentrum Region Mitt. Förutom i Helsingborg, hålls utbildningar även i Sundsvall, Uppsala, Norrköping och i Göteborg.

Om artikeln

Publicerad: 2018-03-15 19:18
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Cabotagemiljoner Flygande inspektion Helsingborg Kombitrafik Trafikpolisen Utbildning