Fixemer åter i rampljuset för otillåtet cabotage

?Polisen kan inte bevisa något, de bara tror?

En tjeckisk dragbil med Fixemer-trailer. Misstänkt, otillåtet cabotage. Vi har sett det förr. Alldeles för ofta, vilket även Fixemer tycker. Martin Urban är ansvarig för Nordentrafiken på Fixemer.
- Polisen kan inte bevisa någonting, de är inte säkra, de bara tror att något är fel, menar han.

Det var i onsdags som det tjeckiska ekipaget, med en chaufför från Makedonien, vinkas in för kontroll på Långeberga kontrollplats i Helsingborg. Det som polisen kortfattat beskriver som ”bristande dokumentation” leder till att polisen beslutar att ta ut ett förskott på sanktionsavgift om 40 000 kronor för misstänkt otillåtet cabotage. Något som Transportstyrelsen senare också ger sitt godkännande för.

Därmed går startskottet för den administrativa proceduren. Inte endast för polisens del, som hindrar fortsatt färd för transporten genom att klampa dragbilen, i avvaktan på att pengarna betalas. Även för speditören startar en process som av Martin Urban på Fixemer beskrivs som betungande.
– Det tar mycket tid, under den tiden är de 40 000 kronorna bundna, och det blir mycket byråkrati, förklarar han.

Martin menar att tiden är bortkastad för samtliga inblandade.
– Vi är övertygade om att pengarna kommer att betalas tillbaka.

Han säger att de svenska myndigheterna ofta betalar tillbaka förskottet. Vad vi på tidningen Proffs kan konstatera är att det har hänt att Fixemers anlitade åkerier har fått tillbaka sina pengar, men hur vanligt det faktiskt är, har vi i nuläget inte fått några tillförlitliga uppgifter om.

Hur kommer det sig att Fixemer ofta hamnar i den här typen av ärenden?
– Den svenska polisen för ingen dialog med oss. De frågar oss ingenting, de frågar inte åkeriet någonting. Chauffören visar kvitton och CMR-fraktsedlar. Allt för ingenting. Polisen kan inte bevisa någonting, de är inte säkra, de bara tror att något är fel, menar han och underkänner därmed de svenska myndigheternas arbete.

I det aktuella fallet handlade det bland annat om bristande dokumentation. Föraren kunde alltså inte visa för polisen att transporten var laglig.
– Tyvärr är det mycket svårt för förarna att göra det. Vi har haft andra liknande fall och det är svårt för oss att hitta en bra lösning för att vid kontrolltillfället lägga fram bevis. Reglerna och lagarna är inte enkla och förarna är tyvärr inte riktigt förberedda på att försvara sig i ett polisförhör.

Martin Urban förklarar att vid en poliskontroll i Tyskland, till exempel, kontaktar polisen om möjligt avsändaren som snabbt kan ge en konkret förklaring.
– I Tyskland måste polisen ta ett snabbt beslut om det är en otillåten transport eller inte. I Sverige är det inte så. Den svenska polisen gör endast ett antagande.

Irritationen hos Martin Urban går inte att ta miste på.
– Den svenska polisen säger åt oss eller föraren att betala 40 000 kronor och att vi därefter kan klaga hos Transportstyrelsen. Det känns inte rätt. Om vi har utfört ett otillåtet cabotage ska vi så klart betala, men om inte, varför ska vi då betala in ett förskott?

Senare återkommer Martin Urban till Proffs. Han understryker att Fixemer inte känner sig illa behandlad av polisen och han förstår att otillåtet cabotage är ett stort problem i Sverige.
– Och trafikpolisen gör ju bara sitt jobb så ingen kritik mot dem från oss, skriver han.

Enligt Martin, försöker man nu att öppna upp för en dialog mellan Fixemer och de svenska myndigheterna.
– Allt är väldigt komplicerat och det finns många intressen i den här frågan som kolliderar med varandra, avslutar han.

Under torsdagen betalas pengarna in. Klampen låstes upp och därmed kunde trailern kopplas till en ny dragbil för att fortsätta transporten till slutdestinationen, Örebro.

Om artikeln

Publicerad: 2018-02-16 16:53
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Fixemer Helsingborg Trafikpolisen Transportstyrelsen