Åkeriet har betalat 40 000 kronor i förskott på sanktionsavgift för otillåtet cabotage. Nu riskerar man att få betala ytterligare 150 000 kronor i företagsbot.

Åklagare yrkar på 150 000 i företagsbot för manipulation

Trafikpolisen i Helsingborg börjar sitt arbetspass med att ta in två trailerekipage för kontroll på Långeberga. Därmed hade man att göra resten av dagen, och lite till. De två ekipagen körde båda otillåtet cabotage. Det ena hade dessutom en manipulerad färdskrivare.

Måndagen den 13 november började som de flesta andra dagar för Helsingborgs trafikpoliser. Sören Johansson och Lars-Göran Samuelsson samt bilinspektörerna Jonas Zimmerbäck och Lars-Olof Tuvesson beger sig vid arbetspassets början ut på E6 för att arbeta på kontrollplatsen vid Långeberga.
– Vi börjar med att ta in två trailerekipage till kontrollplatsen – och dessa hade vi sedan att göra med resten av dagen, berättar Samuelson.

Det slumpade sig så att det råkade bli två gula dragbilar.
– Ja, de ser nästan likadana ut, men den ena bilen är registrerad i Bulgarien och den andra i Tjeckien.

Men det var inte endast färgerna som var lika.
– Båda rapporterades för otillåtet cabotage och båda fick betala 40 000 kronor i förskott på sanktionsavgift, förklarar Lars-Göran Samuelsson som tillsammans med sina kollegor kunde konstatera att det fanns flera brister i de båda makedonska förarnas dokumentation.

Men där slutade likheterna. Dragbilen från Tjeckien hade nämligen, till skillnad från sin bulgariske kollega, mer att stå till svars för.
– Vi misstänkte ganska snart att den tjeckiske bilen kunde ha en manipulerad färdskrivare, förklarar Samuelsson som kontaktade kammaråklagare Mikael Bäckström.

Lastbilen togs i beslag för teknisk undersökning. Vi pratar med bilinspektör Lars-Olof Tuvesson, som vid intervjutillfället är mitt uppe i undersökningen.
– Själva manipulationsutrustningen hittade vi ganska snabbt men det är mycket jobb runtomkring. Bland annat ska vi ju säkra upp bevisningen för om, och i så fall när och hur, man använt sig av utrustningen.

Lastbilen stoppades som tidigare nämnts på måndagen. Vi pratar med Tuvesson ett par dagar senare.
– Även om vi lär oss efterhand hur vi ska arbeta, tar dessa ärenden väldigt lång tid, förklarar Tuvesson, som tillsammans med sin kollega Jonas Zimmerbäck hittills har lagt 2,5 arbetsdag på det tjeckiska ekipaget.

När den tekniska undersökningen är färdig, skickas rapporten till kammaråklagare Mikael Bäckström.

Strax före jul, den 22 december, lämnar han in en stämningsansökan till Helsingborgs tingsrätt där han yrkar på 150 000 kronor i företagsbot till det tjeckiska åkeriet. ”Brottet har varit av särskilt farlig art då tillvägagångssättet varit förslaget, varit svårupptäckt samt skett med särskilt avancerade metoder”, står det att läsa i stämningsansökan.

Båda transportörerna har betalat förskotten på vardera 40 000 kronor.

Om artikeln

Publicerad: 2018-01-04 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Helsingborg Manipulation Otillåtet cabotage Rättsfall Trafikpolisen