Förvaltningsrätten ser ingen anledning att ändra Transportstyrelsens beslut.Fotograf: Mikael Forslund, arkiv

Ingen framgång för bulgariskt åkeri i förvaltningsrätten

Trafikpolisen i Västerås stoppade i februari förra året en bulgarisk dragbil med svenskregistrerad trailer vid Evelund sydväst om Sala. Polisen konstaterar att det rör sig om en inrikes transport ? åkeriet hävdar att det handlar om en kombitransport. 
Polisen håller inte med, några dokument som styrker en kombinerad transport finns inte och polisen bedömer transporten som ett otillåtet cabotage. Åkeriet tvingas därmed betala förskottet på sanktionsavgift, 40 000 kronor, men väljer sedan att överklaga ärendet.

Det var den 4 februari år 2016 som trafikpolisen vinkade in en bulgarisk dragbil med svenskregistrerad trailer på Evelunds rastplats sydväst om Sala. Det konstateras att dragbilen har varit i Sverige i åtta dagar efter avslutad internationell transport.

Hur många inrikes transporter som körts under perioden går inte att reda ut. Men i några fall har det handlat om transporter från Eskilstuna till bland annat Årsta, Årjäng och Malmö.

Åkeriet hävdar dock att det handlar om kombitransporter, vilket de inte lyckas styrka. Följden blir därför att man tvingas betala förskottet på sanktionsavgiften om 40 000 kronor.

Det bulgariska åkeriet hävdar hela tiden att de har rätt och lämnar i efterhand in dokument som de menar ska styrka att de visst kör kombitransporter. Bland annat anför åkeriet att man ”arbetar tillsammans med DSV, som kör kombitransporter”.

Vidare åberopar åkeriet inlagor från DSV Road AB daterade den 26 september 2016 och 30 augusti 2017 där det uppges att bolaget kör enligt kombidirektivet.

Transportstyrelsen ser dock ingen anledning att ändra sig i sin uppfattning utan vidhåller sitt beslut.

Åkeriet överklagar Transportstyrelsens beslut till förvaltningsrätten i Falun. Där konstaterar man att chauffören inte har kunnat uppvisa de transportdokument som krävs och att transporten därför ska betraktas som en cabotagetransport – och att den då ”omfattas av kraven på en sådan transport”

I sitt domslut skriver man vidare: ”Bolaget har inte kunnat uppvisa sådant bevismaterial för cabotagetransport som anges i artikel 8.3 i förordningen (EG 1072/2009. Därmed finns grund för att påföra bolaget sanktionsavgift enligt 5 a § FIV. I målet har inte framkommit några särskilda skäl för att vare sig sätta ned eller efterge sanktionsavgiften. Det saknas sålunda skäl att ändra Transportstyrelsens beslut”.

Det är i nuläget inte känt om åkeriet har för avsikt att överklaga ärendet till Kammarrätten. 

Om artikeln

Publicerad: 2017-10-23 15:33
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Förvaltningsrätten Kombitrafik Rättsfall Transportstyrelsen