VÄGTRANSPORTPAKETET

Vägtransportpaketet:

PROFFS har läst förslaget – som blir offentligt i morgon

Proffs har redan nu tagit del av EU-kommissionens lagförslag i sin helhet. Här berättar vi om de viktigaste punkterna, kryddat med kommentarer från Jens Nilsson (S) och Peter Lundgren (SD).

I morgon offentliggörs Kommissionens lagförslag som senare ska bli EU:s stora Vägtransportpaket. Vi fick möjlighet att ta del av samtliga förslag redan nu och presenterar här ett litet axplock från materialet som bjuder på både gott och ont.

Kommissionens lagförslag visar att det inledningsvis i Artikel 1 handlar mycket om gott anseende och att företagens ekonomi ska kunna redovisas. Att olämpligförklara en transportansvarig som förlorat gott anseende, föreslår man ska innebära att det måste gå ett år innan man kan återfå förtroendet.

Även för företag som endast använder LCV, lätta transportfordon, vill man öka kraven genom att bland annat kräva en transportansvarig.

Det föreslås i Artikel 16 att mer information ska läggas i de nationella elektroniska registren då det förväntas att möjliggöra bättre regelefterlevnad, men det krävs även ett större administrativt samarbete mellan medlemsstaterna, står det i Artikel 18.

Bland annat föreslås ett införande av en maxtid för att svara på motiverade förfrågningar från andra medlemsstater och en skyldighet för medlemsstaterna att genomföra inspektioner av bristande efterlevnad av kriterierna hos företag som är etablerade i andras medlemsstater.

Cabotaget får ta stor plats i dokumentet och i Artikel 8 föreslås det att begränsningen av antalet cabotagetransporter som får utföras i ett värdland som en fortsättning på en inkommande internationell transport, ska tas bort. Istället ska antalet dagar man får utföra cabotagetransporter minskas.

Man vill också att dokument som styrker transporten ska kunna uppvisas vid kontrolltillfället utmed vägen, möjligen kan dokumenten skickas elektroniskt. Detta för att få bort rättsosäkerheten kring när bevisen ska kunna presenteras.

Vidare föreslår man i Artikel 10a att medlemsstaterna ska tvingas utföra ett visst antal kontroller i enlighet med cabotagebestämmelserna och Artikel 14a föreslår att medvetna brott mot regelverket ska leda till sanktioner.

I Artikel 17 står det att ett datum ska bestämmas då medlemsstaterna är skyldiga att rapportera till Kommissionen om bland annat antalet gemenskapstillstånd och förartillstånd som utfärdats under kalenderåret. Man föreslår även att det till Kommissionen ska rapporteras in antalet cabotagetransport-kontroller som utförts under året.

Artikel 5 föreslår ett säkerställande att företag som är etablerade i andra medlemsstater, ska kunna påvisa en verklig och kontinuerlig verksamhet på platsen och i Artikel 3, finner vi ett miljöperspektiv, om än ett svagt sådant.

 

Förhoppningar och oro hos de svenska parlamentarikerna

Trots att våra parlamentariker inte haft mer tid än oss att sätta sig in i Kommissionens förslag, har vi ändå bett om några korta kommentarer.

Jens Nilsson (S) hoppas att Vägtransportpaketet ska visa att Kommissionen tagit till sig de kommentarer de fått från olika håll.
– Särskilt hoppas jag på att de tagit intryck av vår rapport om social dumpning, säger Nilsson som var ansvarig för den rapporten i EU:s Transportutskott.

Han anser för egen del att cabotagereglerna är viktigast och att översynen tar hänsyn till förarnas och åkeriernas erfarenheter av att det inte har fungerat. Att kämpa för schysta villkor och konkurrens på lika villkor och arbetstagarnas rättigheter, är något han brinner för.

Peter Lundgren (SD) befann sig på flygande fot till Estland. Restiden kommer han att ägna åt att i detalj sätta sig in i Kommissionens förslag, men två saker hade han omgående synpunkter på.
– Jag är starkt kritisk till att Kommissionen föreslår att begränsningen av antalet cabotagetransporter tas bort, men jag ser positivt på att medlemsstaterna kommer att tvingas utföra ett visst antal kontroller av dessa transporter, hälsar han.

I morgon (onsdag) blir Kommissionens lagförslag offentliggjorda och därefter fortsätter det stora arbetet med att skapa ett slutgiltigt resultat av förslagen som då blir legislativa. Proffs kommer att följa analyserna och kommentarerna efter offentliggörandet.

Om artikeln

Publicerad: 2017-05-30 16:49
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Lagförslag Mobilitetspaketet Röstning Vägtransportpaketet