Ytterligare ett ”RTL-företag” i konkurs

Skatteverket om F-skattereglerna: ?Skulle se positivt på en översyn?

Vi har skrivit flera artiklar om mannens karriär som företagare vilken kantas av flera konkurser på rad, stora skatteskulder och uteblivna löneutbetalningar till anställda samt såväl tings- som hovrättsdomar. Ändå kan han fortsätta starta företag.

Första gången Proffsläsarna möter Roland Tufvesson i Ängelholm, är då hans RTL Transport & Logistik AB efter många krumbukter är på väg mot konkurs. Det är lite mer än ett år sedan, men före RTL Transport & Logistik, har han haft ytterligare minst fyra företag med transportanknytning som gått i konkurs.

I ett fall dömde tingsrätten ut näringsförbud, men Hovrätten ändrade det till samhällstjänst. I och med konkursen i början av 2016, utgick man från att det skulle bli den sista, men icke. Tufvesson startar RTL Recycling och alldeles nyligen gick även detta företag i konkurs, ett år och fem dagar efter förra företagets konkurs.

Vi ska från och med här och nu ta upp ämnet i mer generella ordalag. Många drabbas så klart när ett företag går i konkurs. Och när ett och samma företag gör den ena konkursen efter den andra – och när alla tänkbara varningsklockor skramlar – då vill vi så klart veta: hur är det möjligt att myndigheterna inte sätter ner foten?

Skatteverkets rättslige expert Yngve Gripple svarar på våra frågor. Generellt, som sagt.

Frågorna vi ställer grundar sig dock på samma scenario och börjar med vilka förutsättningar en person med samma bakgrundshistorik har att åter starta ett företag och vi får veta att Skatteverket inte kan hindra att ett nytt bolag startas eller bedriver verksamhet.
– Men om bolaget ansöker om F-skatt gör vi en utredning och kan i vissa fall vägra F-skatt, säger han.

Vid en ansökan utgår Skatteverket i sin prövning av förhållandena, från en uttömmande lista i lagtexten på olika omständigheter som kan vara hinder för F-skatt. Exempelvis kan inte en person med stora personliga skatteskulder få F-skatt och inte heller ett nytt aktiebolag som personen är företagsledare i, säger han.
– Detsamma gäller om företagsledaren själv är satt i konkurs eller har näringsförbud, säger Gripple. Om personen med skatteskulder däremot inte formellt är ägare utan exempelvis enbart styrelseledamot, anställd som vd eller transportansvarig, då kan Skatteverket inte vägra F-skatt.

Om det inte handlar om aktiebolag gäller ungefär detsamma, nämligen att stora personliga skatteskulder normalt blir ett hinder. Har personen varit företagsledare och misskött redovisning och betalning av skatter är det också hinder.

Skatteverket måste motivera varje avslag på godkännande utifrån listan och utifrån hur dessa kriterier bedöms idag och kan inte väga in exempelvis tidigare misskötsel, avslutade konkurser eller tidigare näringsförbud.

Det finns inte heller något i prövningen rörande ”god vandel” och man får inte göra en allmän bedömning vilket kan innebära att en person som är dömd för skattebrott eller urkundsförfalskning kan godkännas för F-skatt. Tycker Skatteverket att kriterierna för prövning av F-skatt är tillfredsställande?
– Regelverket infördes på 90-talet och Skatteverket skulle se positivt på en översyn för att utvärdera om de kan anses tillräckliga idag eller om möjligheten att vägra F-skatt borde utvidgas eller förtydligas i någon del, avslutar Yngve Gripple

Läs även:

RTL Transport & Logistik i konkurs
Facket begär RTL Transport & Logistik i konkurs
Anklagar BDM:s ägare för inbrott hos RTL
Rigorös kontroll räddade MAN Rental från RTL-bluff
Ännu ett företag drabbat av ”Ängelholmsåkeriet”
Ängelholmsåkeri försökte blåsa lastbilshandlare

Om artikeln

Publicerad: 2017-03-20 17:22
Kategori: Nyheter
Taggar: Ängelholm Konkurs RTL Recycling RTL Transport & Logistik AB