Facket begär RTL Transport & Logistik i konkurs

I november förra året, lämnar RTL Transport & Logistik inte tillbaka två hyrda dragbilar och när Proffs söker ägaren för svar på varför han inte återlämnat dem, rullas en annan story upp som handlar om lögner, bedrägerier och förtal. Längst ner finner vi chaufförer som, åter, får sitta emellan med uteblivna löner.
Nu väntar muntlig förhandling i Helsingborgs tingsrätt.

På Transports avdelning 14 i Helsingborg, sitter Magnus Thelander som under årens lopp haft flera ärenden med RTL:s ägare Roland Tufvesson Ärenden som lett till konkurser och även näringsförbud.

Näringsförbudet överklagades av Tufvesson till Hovrätten, där det omvandlades till samhällstjänst.
– Hade Hovrätten bekräftat tingsrättens dom, hade vi inte haft ytterligare chaufförer som nu far illa då de inte får sina löner, säger Thelander.

Under slutet av förra året blev Thelander åter inkopplad på ett RTL-ärende och trots upprepade löften från Tufvesson sida om att reglera sina skulder till förarna, uteblev betalningarna och en konkurs ter sig oundviklig även denna gång.

Efter många turer har man, med hjälp av Delgivningsservice, lyckats delge Tufvesson informationen om konkursansökan och den 10 februari, kl. 09.30, är parterna kallade till muntlig förhandling vid Helsingborgs tingsrätt. Vilka kommer att närvara då?
– I vårt fall är det advokat Gunnar Björkdal som kommer att vara ombud för vår medlem och sannolikt också representanter från Transport, säger Thelander.

Vem som företräder RTL, vet han inte och säger att, trots att behörig företrädare på RTL är delgiven, kan det bli så att ingen företräder dem. Möjligen kan det bero på att fallet är utsiktslöst och utgången i det närmaste given.
– Om ingen representant för RTL kommer, avgör rätten målet genom tredskodom på det vårt ombud lägger fram muntligen samt vår stämningsansökan, förklarar Thelander.

Om så sker, har RTL en viss tid på sig att upphäva domen, men det sker mer sällan.
Kan något stoppa rättegången?
– Om tingsrätten inte lyckas delge svaranden, kan förhandlingen med kort varsel bli uppskjuten. Det har vi erfarenheter av, avslutar Thelander.

Läs även:

Anklagar BDM:s ägare för inbrott hos RTL
Rigorös kontroll räddade MAN Rental från RTL-bluff
Ännu ett företag drabbat av ”Ängelholmsåkeriet”
Ängelholmsåkeri försökte blåsa lastbilshandlare

Om artikeln

Publicerad: 2016-02-01 13:39
Kategori: Nyheter
Taggar: Ängelholm BDM Konkursansökan RTL Transport & Logistik AB Transportarbetareförbundet