Fotograf: Göran Rosengren, arkivbild

För korta veckovilor slutade med sanktionsavgift

Reducerade veckovilor i hemlandet resulterade i att det på plats utfärdades en sanktionsavgift för det slovenska åkeriet och deras chaufför.

På kontrollplats Karleby utmed E18 utanför Västerås, stoppades igår förmiddags ett ekipage från slovenska Ogi Trans med en slovensk förare för en rutinkontroll. Vid kontrollen upptäcktes överträdelse som gällde reducerad veckovila och det upptäcktes genom analysverktyget Octet.
– Föraren hade i Slovenien utnyttjat två reducerade veckovilor i följd vilket inte är tillåtet, bekräftar bilinspektör Roger Ogemar.

Eftersom överträdelsen skett i utlandet, beslutade man på plats om sanktion och eftersom sanktionen måste överprövas av Transportstyrelsen, tog man kontakt med dem direkt.

På senare tid har Transportstyrelsen varit mindre benägna att godkänna sanktionsavgifter för exempelvis otillåten cabotagetrafik, var det lättare med detta fall och i så fall varför?
– Transportstyrelsen behöver inte göra egna tolkningar i ett fall som detta, säger Ogemar. Det är ett ordagrant brott mot 561/2006 artikel 8 punkt 6 och det har hänt utomlands.

Vare sig åkeriet eller chauffören motsatte sig beslutet och inom en timme hade sanktionsavgiften på 3 000 kronor betalats, föraren tagit i hand och tackat för trevligt bemötande och sedan fortsatt färden.

Om artikeln

Publicerad: 2017-03-07 16:56
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Trafikpolisen Västerås Veckovila