Polisen rustar för att avslöja färdskrivarfusk

Utrustningen för att manipulera färdskrivare har genom åren blivit allt mer raffinerad och svårare att upptäcka. Nu ska teknisk utrustning testas för att förenkla polisens kontroller av färdskrivarfusk. 

Förra veckan träffades alla polisens instruktörer som bland annat utbildar i användandet av analysverktyget för färdskrivardata. Under den tre dagar långa sammankomsten i Stockholm, delade man bland annat erfarenheter, presenterade nyheter och planerade runt upplägg för det kommande året. 

Samtliga sju polisregioners instruktörer var representerade och på plats fanns även kammaråklagare Johan Bülow, Utvecklingscentrum i Malmö och kammaråklagare Michael Bäckström, Östersund.
– Det handlade om hur vi ska arbeta ihop och att få en samsyn, säger bilinspektör Roger Ogemar från Västerås. Vi vill gärna se att fler överträdelser omfattas av sanktionsavgift som kan tas ut omgående.

Bülow i sitt ämbete, framhåller vikten av att allvarliga brott, exempelvis olaga yrkesmässig trafik, lagförs som kriminella handlingar, men även om synen på saken skiljer sig åt, upplever Ogemar att man inte står på helt olika sidor då Bülow, enligt Ogemar, ändå kunde se en poäng med att avkriminalisera dessa och istället kunna avkräva sanktionsavgift eftersom ”orsak och verkan” då skulle ske direkt.  Utvecklingscentrum kan inte enväldigt bestämma tolkningar utan endast rekommendera, varför en konstruktiv dialog är viktig.

Sammankomstens höjdpunkt var en genomgång av de fuskärenden man hittills haft. Presentationen gjordes av Joakim Ringqvist, Östersund, Magnus Söderberg, Umeå, Henrik Widell, Sundsvall, Esko Mäntyranta, Luleå samt Ogemar själv.
– Vi hade med oss utrustningar som tagits i beslag för att förevisa hur vi kom på dessa och med vilka verktyg, säger Ogemar. I samband med detta provades också teknisk utrustning för att mäta upp den olagliga utrustningen.

Efter att den första manipulationsutrustningen hittades, har kontrollpersonal blivit medvetna om problemet vilket tillsammans med engagemang och intresse lett till att fler manipulerade fordon påkommits. I samband med en resa till Norge, har ny utrustning för ”sållning” aktualiserats. Hur togs presentationen av detta så kallade ”sållningsinstrument” emot?
– Mycket positivt, säger Ogemar som tyckte det kändes som att få stående ovationer. Intresset var stort och jag fick uppfattningen att de flesta kommer att köpa in det som behövs.

Polisregion Nord har nu fått i uppdrag att testa utrustningen och i samband med detta ta fram metodstöd för hur utrustningen ska användas och vilka metoder i övrigt som kan användas för att upptäcka färdskrivarfusk.

Om artikeln

Publicerad: 2017-02-10 17:02
Kategori: Nyheter
Taggar: Färdskrivare Manipulation Trafikpolisen