Fotograf: Roger Ogemar

Transportstyrelsen ångrade sig:

Otillåtet cabotage! – Nej förresten…

En turkiskregistrerad trailer med tysk dragare kom tom från Norge in till Sverige och blev efter sexton dagar stoppad i Västerås. Då det fanns en mängd brister, slutade det med att ekipaget klampades.

När Proffs får tips om att ett turkiskt ekipage med tysk dragare har klampats i Västerås, tar vi kontakt med bilinspektör Roger Ogemar som kan bekräfta informationen. Den turkiska speditören har tidigare figurerat i Proffs artiklar, men det har inte det Nürnbergbaserade åkeriet gjort.

Vad har hänt?
– En del upphör aldrig att förvåna, säger Ogemar. Obetald vägavgift och en makedonsk förare som inte har tillstånd att köra i Sverige.

Han berättar att ekipaget kommit tom från Norge den 2 december och sexton dagar senare, den 18 december, stoppades ekipaget med en nationell transport.

Det är tillåtet att komma in med tomt ekipage och köra cabotagetrafik.
– Men, man får bara göra en nationell resa på tre dagar, säger Roger Ogemar. Här hade vi ett fordon som varit i Sverige i två veckor.

I färdskrivaren syntes att han kört ett flertal dagar i Sverige, men kunde bara uppvisa frakthandlingar på den last han hade då han stoppades. Därmed blev det aktuellt med förskott på sanktionsavgift om 40 000 kronor för otillåtet cabotage, något åkeriägarinnan försökte avvärja.
– Hon sände oss en rad mejl med olika dokument som skulle visa att sanktionsavgift inte skulle utfärdas, säger Ogemar. Och inom tre timmar, hade hon betalat vägavgiften.

Transportstyrelsen gick emellertid på polisens linje – just då.

Dagen efter betalas såväl böter som sanktionsavgift in, men då händer det. Transportstyrelsen tar kontakt med Ogemar för att berätta att man missat en detalj.

Nämligen den att föraren saknade förartillstånd.
– Förartillstånd är en grundförutsättning för att ett företag ska få utnyttja cabotageundantaget med en tredjelandsförare, förklarar Ogemar.

Det innebar att Transportstyrelsen, enligt sin nya vägledning, inte längre ansåg att det handlade om otillåtet cabotage, utan istället om olaga yrkesmässig trafik och därför ska sanktionsavgiften återbetalas.

I januari kommer man att ha ett möte tillsammans med åklagare för att försöka få en samsyn på vad olaga yrkesmässig trafik innebär och hur detta ska hanteras av åklagaren, berättar han.

Vad händer nu med ekipaget?
– I nuläget är åkeriet istället rapporterat för olaga yrkesmässig trafik och för att ha organiserat transporter med en förare som saknade giltigt förartillstånd. Det har också framkommit att föraren två gånger tidigare rapporterats i Sverige för att ha kört utan förartillstånd, avslutar Roger Ogemar i Västerås.

Det råder som bekant delade meningar om hur cabotagereglerna ska tolkas. Men då Transportstyrelsens tolkning är den som just nu är allenarådande, lär rättsväsendet aldrig få möjlighet att pröva var gränserna går och ge sin juridiska syn på saken.
– Bedrövligt i ett land som vill kalla sig rättsstat, kommenterar tidningen Proffs chefredaktör, Göran Rosengren.

– När det handlar om exempelvis otillåtet cabotage är det ju den tilltalades sak att bevisa att man har gjort rätt. Min uppfattning är att Transportstyrelsen, genom sin tolkning, har tagit på sig rollen som domstol, eller som juridiskt ombud för de utländska åkerierna som kan antas ha brutit mot reglerna, avslutar han.

Om artikeln

Publicerad: 2016-12-23 17:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotage Cabotagetolkning Roger Ogemar Trafikpolisen Transportstyrelsen Västerås