Ekipaget på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Göran Rosengren

Lundgrens förslag vann gehör i parlamentet

Cabotage och 3,5-tonnare upp på EU-agendan

Många för en daglig kamp för att komma tillrätta med de olagliga transporter som rullar på våra vägar. På EU-nivå har Sverige bland annat god draghjälp av Peter Lundgren (SD). Under den gångna veckan fick han igenom två viktiga förslag i EU-parlamentets omröstning i Strasbourg.

Det första förslaget handlar om cabotagereglerna, där Peter Lundgren vill ha en förbättring av förordningen som reglerar cabotagetrafiken (EG 1072/2009). Han menar att den bör ”förbättras för att komma tillrätta med de allvarliga störningar på nationella transportmarknaderna i flera medlemsstater som uppstått efter dess (förordningens, reds anm.) införande”.

Rent konkret vill Lundgren täppa till möjligheterna för lastbilar att till exempel göra en kort avstickare till något av Sveriges grannländer, för att strax därpå komma tillbaka in i landet och fortsätta utföra inrikestransporter.
– Det har ju aldrig varit meningen att cabotagereglerna skulle utnyttjas på det här viset, menar Peter Lundgren.

Själv har han kört yrkesmässigt i många år och har bland annat tillbringat en hel del tid på traden mellan Sverige och Frankrike.
– Jag vill mena att det faktiskt fungerade bättre förr i tiden. Då lastade man i Sverige, lossade i Frankrike för att sedan lasta upp och köra hem igen. Det var inte fråga om många mils tomkörning då, förklarar han.

– Tanken med ett medlemskap i EU kan ju inte vara att reglerna ska bidra till att slå sönder nationella näringar.

Peter Lundgren vill helst behålla de grundkrav som idag gäller för cabotagetransporter, med max tre inrikestransporter under en sjudagarsperiod.
– Däremot ska dragbilen hem till sitt ursprungsland och inte tillåtas komma tillbaka inom ett visst antal dagar. Det ska inte vara möjligt att bara göra en kort avstickare över Öresundsbron för att sedan komma tillbaka till Sverige igen, det har vi konstaterat inte fungerar.

Lundgrens andra förslag handlar om de lättare lastbilarna, de som vi i dagligt tal brukar kalla 3,5-tonnare. Idag rullar dessa i en allt mer omfattande trafik, utan krav på färdskrivare.
– Det blir ju helt omöjligt för polisen att kolla hur länge chaufförerna av sådana bilar har kört.

I förslaget skriver Peter Lundgren att parlamentet ställer sig ”tveksamt till om det även i fortsättningen finns grunder för att bevilja undantag för lätta nyttofordon från att tillämpa ett antal EU-bestämmelser, eftersom dessa fordon i allt högre grad används i internationella godstransporter”.
– Ur ett miljöperspektiv är det ju katastrofalt att 20 sådana små lastbilar ska transportera gods som skulle kunna ha fraktats på en stor lastbil istället, funderar han.

Lundgrens båda förslag röstades igenom i parlamentet med god majoritet. Detta tvingar därmed kommissionen att ”öppna boken” och återkomma med ett svar.
– Vi har medvetet formulerat förslagen väldigt försiktigt. Anledningen till det är att vi ville öka möjligheterna för att få igenom dem i parlamentet.

Och taktiken lyckades. Förslagen vann gehör.
– När vi sedan får kommissionens svar, har vi möjlighet att bemöta det, tillägger Lundgren och vi förstår att retoriken i dessa svar sannolikt kommer att vara betydligt vassare.

Peter Lundgren talar i ”vi-termer”. Vid hans sida har han sin politiske rådgivare, Christofer Frisk.
– Han är den som ser till att formulera mina idéer på ett sätt som ska ge bästa möjliga utfall i EU, förklarar Lundgren i smått lyriska ordalag.
– Han är otroligt duktig. 

Frågan om social dumpning lyser dock med sin frånvaro i Lundgrens förslag. Är det oviktig?
– Inte alls. Trots att vi inte skriver specifikt om den frågan, kommer den ändå in som en naturlig del eftersom mycket av den sociala dumpningen bottnar i att ”kreativa transportörer” utnyttjar luckor i – och även bryter mot – lagar och förordningar på ett sätt som inte är okej.

– Får man rätsida på cabotaget och på kör- och vilotiderna i de lättare lastbilarna så kommer detta att innebära att även den sociala situationen för chaufförerna får en ordentlig skjuts i rätt riktning.

Hur känns det att ha nått sådan framgång med de förslag som ni lagt?
– Fantastiskt fint! Detta hade vi aldrig lyckats med för ett par år sedan då jag kom till Bryssel, avrundar Peter Lundgren.

 

Fakta – röstningsresultat 


Om cabotaget

  • 518 delegater röstade ”för”, 73 ”emot och 15 avstod.
  • Samtliga 15 närvarande svenska delegater röstade för Lundgrens förslag.

Om undantag för 3,5-tonnare

  • 454 delegater röstade ”för”, 110 ”emot och 43 avstod.
  • 14 av de närvarande 15 svenska delegaterna röstade för Lundgrens förslag. Gunnar Hökmark (M) röstade emot.

Om artikeln

Publicerad: 2016-11-25 16:08
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage EU Kommissionen Omröstning Parlamentet Peter Lundgren Sverigedemokraterna