Fotograf: Göran Rosengren / Arkiv

DSV satsar på fossilfritt styckegodssystem

Som ett led i arbetet med att på lång sikt minimera miljöbelastningen, kommer DSV nu gå över till HVO 100 på samtliga inrikes distributionsfordon med Euro 5 och 6 motorer. Detta i områden där tillgång och kapacitet erbjuds.

DSV beskriver i ett pressmeddelande att företagets inrikes styckegods hanteras i ett slutet system, HUB, vars struktur ger hög fyllnadsgrad och färre antal bilar på våra vägar med minskade utsläpp i inrikestrafiken som följd.

Nu tar man ytterligare ett steg i miljöarbetet genom att implementera alternativa drivmedel i fordonsflottan. 

Under våren 2016 fick DSV klartecken från sina fordonstillverkare att utöka användningen av förnybar miljödiesel, HVO 100, på ytterligare fordon i inrikestrafiken.
– Vårt inrikes styckegodssystem förbrukar cirka 9 miljoner liter diesel per år, vilket motsvarar CO2-utsläpp på 26 000 ton. Genom att omgående styra om från diesel till HVO 100 och höginblandade drivmedel räknar vi med att kunna reducera våra CO2 utsläpp med 50 procent årligen redan från september 2016, säger Christer Hagsund, administrativ direktör på DSV Road AB.

– I de områden vi i nuläget inte har tillgång till HVO 100, eller har möjlighet att använda bränslet, satsar vi på höginblandade produkter med upp till 50 procent förnybara råvaror. Även biogas är ett attraktivt alternativ för våra distributionsfordon. Vårt slutmål är att nå en 90 procent CO2-reducering när förutsättningarna finns tillgängliga på marknaden, tillägger Hagsund.

– Genom ett aktivt miljöarbete och omfattande satsning på förnybara drivmedel tillgodoser vi våra kunders ökade efterfrågan på hållbar logistik samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö, säger Magnus Malmqvist, vd på DSV Road AB i pressmeddelandet. 

Om artikeln

Publicerad: 2016-05-10 16:44
Kategori: Nyheter
Taggar: DSV Företagsnyheter HVO100 Miljö