Trafikutskottet vill ha en översyn av Transportstyrelsens avgifter

Trafikutskottet anser att det finns brister i Transportstyrelsens avgiftssystem som framför allt drabbar mindre företag. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att genomföra en generell översyn av myndighetens tillsynsavgifter. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget.

Transportstyrelsens verksamhet finansieras framför allt med avgifter. Det kan handla om en privatperson som får ett körkortstillstånd eller en yrkesförare som betalar en avgift när myndigheten kontrollerar kör- och vilotider.

Enligt trafikutskottet finns det brister i avgiftssystemet som framför allt drabbar mindre företag. Inom transportsektorn är Transportstyrelsens tillsyn ofta en förutsättning för att driva företag, menar utskottet. Därför är det viktigt att avgiftssystemet utformas på ett effektivt sätt, med utgångspunkt i de behov som de som ska betala avgifterna har.

Exempelvis bör ett litet företag med flera mindre fordon eller fartyg kunna kontrolleras som en enhet med en avgift för hela företaget i stället för att varje fordon ska få tillsyn och avgifter ska betalas separat.

I september 2015 gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att följa upp det avgiftssystem som gällt sedan 2011. Utskottet välkomnar detta, men tycker ändå att det är lämpligt att i samband med uppdraget även se över hur effektiva tillsynsavgifterna är i ett brukarperspektiv.

Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att genomföra en generell översyn av Transportstyrelsens tillsynsavgifter.

Trafikutskottets ställningstagande kom i samband med att utskottet behandlade utgiftsområde 22, Kommunikationer, i regeringens budgetproposition för 2016 och motioner. Bakom utskottets förslag till tillkännagivande står en utskottsmajoritet som består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna (tidigare Folkpartiet) och Kristdemokraterna. Förslaget bygger på en motion från M, C, FP och KD.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger nej till förslaget i en reservation. Partierna anser att det uppdrag som Transportstyrelsen fick i september 2015 innebär att avgiftssystemet följs upp och att resultatet av den utredningen bör inväntas.

Den 10 december kommer man att debattera och besluta i frågan.

Om artikeln

Publicerad: 2015-12-01 16:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Avgiftssystem Regeringen Riksdagen Trafikutskottet Transportstyrelsen