Förare med falskt körkort friad i tingsrätten

Den makedonske förare som den 7 oktober stoppades i Sundsvall och som visade sig ha både falskt pass och ett lika falskt körkort, slipper straff. Det meddelar Sundsvalls tingsrätt.
- Bedrövligt, det betyder ju att våra svenska utbildningar för yrkesförare är helt onödiga, kommenterar Thomas Morell på Sveriges Åkeriföretag.

Den 7 oktober, stoppar polisen i Sundsvall vid Njurunda, ett bil- och släpekipage som tillhör Norrköpings Transport AB. Den makedonske chauffören häktas eftersom både hans pass och körkort visade sig vara falska.

Idag, den 19 november meddelar tingsrätten i Sundsvall att åtalet, brukande av falsk urkund och olovlig körning, ogillas. Och det meddelandet ogillas av bland andra Thomas Morell, regionchef på Sveriges Åkeriföretag (SÅ) Skaraborg.
– Bedrövligt. Det betyder ju att våra svenska utbildningar för yrkesförare är helt onödiga. Det är ju bara att hitta på någon historia om att man inte visste att körkortet man fått var falskt, så köper tingsrätten det, kommenterar han domslutet.

Men visste inte föraren om att han inte hade gått någon körkortsutbildning för tunga fordon?
– Tydligen har ingen ställt den frågan, konstaterar Morell, som inte kan – eller ens har för avsikt att – dölja sin besvikelse.

Chauffören har förklarat för tingsrätten att han trott att handlingarna var äkta. Till exempel har han via en ”mellanhand” som han trodde var myndighetsperson fått ut pass, ID-handling och körkort. En förklaring som tingsrätten uppenbart inte har tvivlat på och som därmed frikänner chauffören.

De falska handlingarna som tagits i beslag förklarar tingsrätten förverkande.
– Jag hoppas att man överklagar domen, men då krävs att åklagaren gör ett bättre jobb, säger Thomas Morell.

Christoffer Hallgren, yttre befäl vid Länstrafikpolisen i Västernorrland, är inte heller glad i kväll.
– Det är djupt olyckligt att det verkar som att man, genom att hänvisa till att man inte visste, kan undkomma straff, säger Hallgren till tidningen Proffs.
– Uppenbarligen lyckades inte åklagaren, trots omfattande bevisning, undanröja allt rimligt tvivel.

Han berättar att det har lagts ner ett mycket stort arbete på bevisföringen som innefattar kontakter med bland annat bulgariska ambassaden i Sverige samt skattemyndigheterna.

Hallgren menar att domen visar att tingsrätten har bortsett från flera saker och man nu undersöker möjligheten att överklaga domen. Han erkänner att det för stunden känns lite hopplöst. Däremot är han av uppfattningen att man inte ska ge upp och lovar att återkomma till Proffs för att utveckla sina tankar kring det specifika ärendet och inför framtida, liknande fall.

Om artikeln

Publicerad: 2014-11-19 18:23
Kategori: Nyheter
Taggar: Christoffer Hallgren Falska körkort Rättsfall Thomas Morell