Tungt ansvar på transportköparen:

Finland tar krafttag mot olagligt cabotage

Finland inför Europas strängaste cabotageregelverk och lägger samtidigt ett stort och tydligt ansvar på transportköparen. De nya reglerna träder i kraft redan den 25 april i år.

Även tidigare har Finland varit först ut med att införa strängare regler om cabotage. Under tiden EU behandlade de ”nya” cabotagebestämmelserna, valde våra grannar i öst att införa dem redan under hösten 2009, alltså innan EU ens hade fattat några beslut om reglerna.

Nu har Finland tagit ytterligare ett steg före alla andra genom att kräva ett finskt trafiktillstånd av alla transportörer som kör i finsk inrikestrafik i mer än sju dagar. De utländska transportörerna tvingas med andra ord att registrera ett företag i Finland för att få köra inrikes i mer än en vecka.

Samtidigt ställer man krav på att CMR-fraktsedlar ska följa med transporterna i lastbilen, allt för att polisen och övriga myndigheter ska kunna kontrollera så att ekipaget inte har befunnit sig i landet längre tid än vad som ryms inom lagens ramar.

De skärpta cabotagebestämmelserna i Finland är ett stort steg mot att värna sina inhemska transportföretag – och för att förhindra svarta transporter och skattefusk. Men en annan förändring som kanske kan vara ännu viktigare för att komma tillrätta med problemet, är att man nu kommer att lägga ett tydligt ansvar på transportköparen.

Även i Sverige har branschen högljutt krävt ett beställaransvar värt namnet – utan framgång.

Finland har sedan en tid tillbaka regler som i större grad lägger ett stort ansvar på transportköparen. Nu skärper man dessa regler ytterligare och det blir transportköparens plikt att se till att transportören har tillstånd för att köra den aktuella transporten samt att transportören uppfyller alla arbetsgivarplikter och skattemässiga skyldigheter,

Detta sammantaget lyfter cabotagebestämmelserna till en helt ny nivå.

Den finska regeringens krafttag för att vända den negativa utvecklingen i åkeribranschen är ett föredömligt tilltag. Att transportköparen får bära ett större ansvar är otvivelaktigt rätt väg att gå.

Vågar vi hoppas på att vår svenska regering sneglar på sina finska kollegor och kopierar deras seriösa syn på sin transportnäring?

Om artikeln

Publicerad: 2013-04-18 14:23
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Finland lagar Rättsfall