Nordiska åkeriorganisationer förstärker sitt lobbyarbete

Idag bildar tre nordiska åkeriorganisationer en gemensam plattform för EU-arbete: NLA (Nordic Logistics Association). Avsikten är att stärka organisationernas röst i lobbyarbetet gentemot EU:s institutioner. Tillsammans företräder organisationerna i NLA 15 000 nordiska medlemsföretag. I medlemmar räknat blir NLA större än tex det tyska åkeriförbundet.

– De nordiska länderna har många gemensamma frågor. Inte minst inom åkerinäringen. Våra organisationer har samverkat i Bryssel i flera år redan, men nu utvecklar vi samarbetet än mer, säger Johan Lindström, vd för Sveriges Åkeriföretag.

Det blir allt viktigare för branschorganisationer att vara med och påverka EU-beslut. 70 – 80 % av lagstiftningen som styr åkeriernas verksamhet beslutas av EU. Därför är det nödvändigt för organisationerna att stärka sin närvaro i Bryssel.
– Klimathot och en oerhört tuff konkurrenssituation gör att vi säkert får se många utspel och nya lagförslag framöver.  Med NLA på plats är vi bättre rustade och kan kraftigare agera proaktivt. Det här är stor medlemsnytta, menar Johan Lindström.

Organisationerna som bildar Nordic Logistics Association, NLA är Sveriges Åkeriföretag, SÅ, Dansk transport og Logistik, DTL och Norges Lastebileierforbund, NLF. NLA får kansli i Bryssel med Sören Hyldstrup Larsen som chef.

Om artikeln

Publicerad: 2012-01-19 11:54
Kategori: Nyheter
Taggar: EU NLA Sveriges Åkeriföretag