NLA

Listar alla artiklar taggade med: NLA

Kritiska röster på Facebook om SÅ:s Brysselresa

När Sveriges Åkeriföretag, SÅ, lägger upp på sin Facebooksida att de varit i Bryssel, för att "lära mer, påverka och lyfta åkerinäringen" och bland annat endast träffat Jens Nilsson (S) som representant för vår bransch i EU, blev reaktionerna starka och kommentarerna många.

Nokian

Transportföretag kan få EU-stöd för utveckling

Den nya EU-organisationen, Nordic Logistics Association, NLA, debuterade nyligen som arrangör i Bryssel med ett seminarium om vilken roll EU spelar för vägtransporterna när det gäller förhållandet mellan forskning och utveckling.

Daf

Nordiska åkeriorganisationer förstärker sitt lobbyarbete

Idag bildar tre nordiska åkeriorganisationer en gemensam plattform för EU-arbete: NLA (Nordic Logistics Association). Avsikten är att stärka organisationernas röst i lobbyarbetet gentemot EU:s institutioner. Tillsammans företräder organisationerna i NLA 15 000 nordiska medlemsföretag. I medlemmar räknat blir NLA större än tex det tyska åkeriförbundet.

HBA Fordonsteknik AB