SVEN-ERIK ALHEM
Vem är det här? Proffs krönikör gissar att inte är många vet vem som är högste chef på Traf­ikverket. Foto: Elin Gårdestig Vem är det här? Proffs krönikör gissar att inte är många vet vem som är högste chef på Traf­ikverket. Foto: Elin Gårdestig

Hur många vet vem som är högste chef på Trafikverket?

Trafikverket har ofta – berättigat – hamnat i blåsväder. Ibland till följd av annat besvärligt ”riktigt” skitväder som till exempel under stora snökaoset på E22 i vintras. Det var då i början av januari inemot tusen bilar med förare och ibland passagerare fastnade på E22 mellan Hörby och Kristianstad i Skåne. Många människor var i fara när de fick sitta kvar länge i sina fordon innan de till slut kunde evakueras.

Kritiken och ifrågasättandet av Traf­ikverkets agerande – eller brist på agerande – i Skånekaoset är inte unik. Det finns rikligt med andra händ­elser som gäller samfärdseln på räls eller väg där det funnits berätt­igad anledning för media att ställa ansvarsutkräv­ande frågor till generaldirektören för Trafikverket.

Det är ju naturligt med det tuffa ansvar Trafikverket har för våra vägar och järnvägsspår med i flera fall osäkra passager att få veta hur Trafikverket sköter sig.

Påfallande ofta är det emellertid inte högste chefen som sitter eller står framför kameran eller mikrofonen. I stället är det en presschef eller annan kommunikatör som genom ett medieföretag ombeds besvara de frågor vi som tittare, lyssnare eller läsare vill få svar på. Vem är intresserad av att lyssna till en presschef i till exempel en lördagsintervju i radio eller i TV i ”30 minuter”?

Jag ställde nyligen sådana frågor till en erfaren journalist som fredade sig och sina kollegor med att ”vi nödgas ju hålla till godo med den som skickas fram”. Men journalisten höll med om att intervjun i sådana fall alltid borde kunna inledas med att nu var det ju egentligen generaldirektören själv vi ville ställa frågorna till.

Jag tror personligen att högste chef­en haft mycket i form av värdefull goodwill att vinna genom att själv rakryggat ställa upp. Det ger onekligen ett ansvarskännande och förtroendefullt intryck när den som är ytterst ansvarig för verksamheten finns på plats och inte söker gömma sig bakom en framskickad presschef eller annan kommunikatör.

Det är respektfullt mot alla som tar del av intervjusvaren. Undrar förresten hur många som vet vem som är högste chef på Traf­ikverket? Gissar att det är väldigt få.

Men det går ju att aktivt förändra chefsattityden och förhållningssättet. Att inse att det finns många därute som är beroende av hur väl Trafik­verket sköter sina samhällsviktiga uppgifter. Som förstår vikten av att krit­iska frågor ställs av skickliga journ­alister där svaren från den högste företrädaren för Trafikverket är intr­essanta för en bred allmänhet. Hårt arbetande pendlare och andra resenärer är det med all säkerhet.

Hög tid att generaldirektören för Trafikverket inser betydelsen av ett ändrat förhållningssätt och att han med öppet och ansvarskännande sinne­lag träder fram i rampljuset och beredvilligt svarar på alla högst rimliga frågor.

Innan allt tar slut och regeringen ­finner skäl att utse en modernare ­generaldirektör. Kan i sammanhanget vara klokt att också betänka att ett parti i riksdagen nyligen torgfört ett förslag om att Trafikverket i nuvarande form läggs ner.

Sven-Erik Alhem

Fotnot
Efter att denna text skrevs, syntes och hördes Trafikverkets generaldirektör ­Roberto Maiorana bland annat i en tv-intervju angående det som SJ:s vd kallar ”nästintill ett nationellt haveri”. Frågan är om tv-publiken var nöjda med de svar Maiorana gav på de frågor som diskuterades? (/red.)

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-22 09:00
Kategori: Krönika
Taggar: E22 Roberto Maiorana Snökaos Trafikverket