DEBATTARTIKEL

Thomas Morell (SD):

”Trafikverket tar nu de första stegen mot ett separat systemansvar för väg och järnväg”

DEBATT: Fram till april 2010 var ordningen för vägnätet underordnat Vägverket och ansvaret för järnvägsnätet var underordnat Banverket. Därefter har verksamheterna varit sammanslagna under Trafikverket. Efter 14 år av sammanslagning konstaterar vi att denna ordning inte har lett till de önskade synergieffekter som de som drev frågan om sammanslagning hade förespeglat.

Alltför ofta möts vi av försenade tåg, timslånga bilköer, inställda flyg och färjor. Att det oförutsedda händer är inget konstigt. Det kommer det alltid att göra. Det är när det oförutsedda blir regel snarare än undantag som något är allvarligt fel.

Sverigedemokraterna ser det som avgörande för nationens framtid att påbörja arbetet med en ny inriktning för svensk transportinfrastruktur. Idag har vi nära kontakt med regeringen i de här frågorna, och det kommer vi att fortsätta ha. Ledordet måste vara framkomlighet!

För att skapa en ny inriktning för svensk transportinfrastruktur med ledordet framkomlighet måste en översyn av den befintliga organisationen av transportinfrastrukturen genomföras. Trafikverket meddelade i måndags att de kommer att arbeta utifrån åtta specifika områden där vi glädjande noterar arbetet med att utforma ett sammanhållet systemansvar för väg- respektive järnvägssystemet.

Detta visualiserades på ett föredömligt sätt i Trafikverkets eget material under – vision väg- och järnväg – med en bild av ett Trafikverk som paraply med två tydliga ben i form av väg- respektive järnväg. Detta är ett för oss, och alla som använder våra vägar och järnvägar, efterlängtat besked.

Jag och Sverigedemokraterna har sedan länge drivit frågan om att utreda en översyn och en delning av Trafikverket utifrån trafikslagen väg respektive järnväg. I en sådan översyn har vi också varit tydliga med att den personella utveckling som Trafikverket haft sedan bildandet för 14 år sedan, med en ökning på 50 procent till dagens närmare 11 000 anställda, inte kan fortgå.

Efter konstruktiva dialoger har Trafikverket nu gått ut med information om sitt arbete med att påbörja de första stegen mot att renodla Trafikverket – detta ser vi som mycket positivt! Vi kommer nu med anledning av denna information avvakta att tillsammans med oppositionen driva på frågan ytterligare, och istället fortsätta våra samtal med regeringen om vägen framåt.

För mig och Sverigedemokraterna kommer vi nu noga att följa, stödja och driva på Trafikverkets arbete med reformeringen av myndigheten. Detta kommer att ske i nära dialog med regeringen och ledningen för Trafikverket. Vi vill dock vara tydliga – ser vi inte de förväntade resultaten inom det kommande året kommer vi givetvis att agera!

Thomas Morell (SD)
Vice ordförande i Trafikutskottet
Riksdagsledamot

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-12 07:55
Kategori: Debatt
Taggar: Politik Sverigedemokraterna Systemansvar Trafikutskottet Trafikverket Vägunderhåll