DEBATTARTIKEL

Ett minst sagt märkligt förslag från VTI – förbjud tung lastbilstrafik!

Efter det att drygt 1 000 fordon fastnat på E22 kom ett märkligt förslag från en forskningsledare på VTI, Statens väg- och trafikforskningsinstitut. Tydligen kan VTI tänka sig att ”…förbjuda tung lastbilstrafik på vissa delsträckor om väderprognoserna ser alldeles för dåliga ut och man vet att det finns risk att man inte hinner komma ut och ploga för att se till att vägarna är lämpliga att köra på.”

Rimligen bör VTI kräva av sina forskare att de presenterar underlag baserat på empiri snarare än allmänt tyckande. I detta fall kan förslaget som framförs få allvarliga konsekvenser för samhället som helhet. Att döva symptomen utan att åtgärda den grundläggande orsaken brukar sällan vara en bra idé.

Vad är då den grundläggande orsaken? Problemet är givetvis att det finns allvarliga brister i Trafikverkets hantering av underhållet av vintervägar. Insatser skickas ut för sent och inte i tillräcklig omfattning. Det förebyggande arbetet verkar också ha fallerat fullständigt. Uppenbart har Trafikverket inte säkerställt tillräckligt med operativa resurser trots att SMHI varnat för vädersituationen. Låt oss för ett ögonblick titta på uppgifterna i Aftonbladet.

Första larmet om stopp på E22 inkom 10.40, Trafikverket reagerade nästan sju timmar senare klockan 17.30. Hade Trafikverket haft resurser på plats i form av plogbilar hade den här allvarliga situationen inte uppstått. Trafikverket erkänner, i vart fall indirekt, att de inte haft tillräckligt med resurser på plats. Så här svarar Trafikverket Aftonbladet; ”– Samverkan sker med polis och räddningstjänst – de är våra ögon och öron. Vi har ju inga kameror som kan se överallt. Hur saker och ting ser ut är vi helt beroende av att få in de här rapporterna och det är något vi får titta över på hur det har funkat här, säger Bengt Olsson.”

Visst är det fantastiskt, Trafikverket som är den myndighet som ansvarar för våra vägar, vet inte hur läget är om ingen ringer in och berättar det för dem – jag tar mig för pannan! Det är svårt att hitta ett mer amatörmässigt arbetssätt.

Det är i ljuset av detta som VTI:s förslag blir så märkligt. Trafikverket är bokstavligt talat ”tvåa på bollen” när vädret kräver en aktiv insats för att säkerställa att en så viktig väg som E22 är farbar. När situationen är ett faktum så skyller VTI det hela på lastbilarna. Visst, det finns utländska fordon som har undermåliga däck eller lastar sina ekipage fel så att drivhjulen inte har det fäste de rimligen skall ha. Grundproblemet är dock det undermåliga vintervägsunderhållet som Trafikverket ansvarar för.

Tyvärr följer dock VTI:s uttalande ett mönster där forskare exempelvis tycker att hastighetskameror är viktigare än faktiska trafikpoliser. Teknisk utveckling är bra och teknik ska användas men någonstans så behövs faktiska människor som också gör något. Idag är Trafikverket snart 11 000 anställda. Inte en enda av dessa bygger eller underhåller en meter väg eller järnväg. Bara under de senaste 8 åren med Socialdemokratisk regering har Trafikverket ökat antalet anställda med nästan 50 procent. Detta är oförsvarbart.

Även om händelsen med E22 har toppat nyhetsinslagen den senaste tiden återfinns samma usla underhåll av vägarna på alla större vägar i landet och grundproblemet till detta kvarstår – Trafikverket.

Det hade varit intressant om VTI kunde adressera grundproblemet istället för att diskutera att förbjuda lastbilstrafiken. Det är uppenbart att de som kommer med dessa förslag inte inser vikten av en fungerande logistik för vår industri, men också för att vi skall få mat i magen. Än mindre att vi har en dysfunktionell myndighet.

Sverigedemokraterna anser att Trafikverket inte klarar sitt grunduppdrag. Då måste detta åtgärdas. Det görs inte inom ramen för nuvarande organisation och med nuvarande ledning. Resurser måste frigöras från det nuvarande Trafikverket för att gå till verksamhet som kommer trafikanterna till del. En mindre personell kostym helt enkelt. Händelsen på E22 talar sitt tydliga språk! Nu krävs ansvarsutkrävande och förändrande åtgärder – så här kan vi inte fortsätta.

Thomas Morell (SD)
Vice ordförande i Trafikutskottet
Riksdagsledamot

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-09 14:08
Kategori: Debatt
Taggar: E22 Sverigedemokraterna Trafikverket Vinterväghållning VTI