Thomas Morell (SD) vill att Transportstyrelsens kontroller utförs av andra som är bättre skickade. Thomas Morell (SD) vill att Transportstyrelsens kontroller utförs av andra som är bättre skickade.

Det är dags att sluta med hetsjakten

Riksdagsledamot och vice ordförande i trafikutskottet Thomas Morell (SD) har inkommit med en debattartikel rörande det han ser som en hetsjakt på seriösa åkerier som, även om de strävar efter att göra rätt och riktigt, men ibland ”blir det fel, drabbas av Transportstyrelsens ”vrede” och vidhängande kostnader.

Han skriver: Jag vill inleda med att klargöra en sak – jag har inga problem med att förare eller åkerier som medvetet fuskar får betala böter! Det är helt i sin ordning att böter skall påföras den som sätter i system att fuska. Tas risken att fuska, då får vederbörande också ta konsekvensen vid upptäckt, svårare än så är det inte.

Morell är tydlig med vad hans huvudbudskap är: Jag ska jag vara tydlig så att ingen, allra minst berörda myndighetschefer, kan misstolka budskapet. Det måste bli ett slut på hetsjakten på förare och åkerier innan en hel bransch fullständigt knäcks.

Transportstyrelsen fullkomliga kollaps när det gäller kompetens och förmåga att genomföra en företagskontroll värd namnet är inget mindre än en stor skandal. Jag har många gånger kritiserat Transportstyrelsen för deras oförmåga att faktiskt göra det de är satta att göra, nämligen att påföra åkerier sanktionsavgifter när det finns ett uppsåt att fuska och tillskansa sig fördelar gentemot andra. Det är där förbättringsfokus borde ligga.

I stället håller Transportstyrelsen på att jaga statistik genom att påföra seriösa åkerier skyhöga sanktionsavgifter för struntsaker. Samtidigt producerar myndigheten omfattande dokument där de förklarar att åkerier har gjort sig skyldiga till synnerligen allvarliga fel, så kan andra åkerier ”flyga under radarn” där det faktiskt föreligger allvarliga brister. Jag har tagit del av åtskilliga rapporter från Transportstyrelsen och i vissa fall har jag också drivit processer åt drabbade åkeriföretag.

Det är en uppseendeväckande låg nivå på Transportstyrelsens kontroller och det är uppenbart att de saknar den kompetens som behövs för att utföra företagskontroller på ett korrekt och kvalitativt sätt. Sverigedemokraterna driver på för att flytta bort företagskontrollerna från Transportstyrelsen till de som är bättre skickade att utföra dessa kontroller.

Seriösa svenska åkerier är idag utsatta för en osund konkurrens från oseriösa åkerier, både utländska och inhemska. De behöver inte en myndighet som på grund av okunnighet slår i sista spiken i kistan för seriösa företagare. Det måste bli ett slut på hetsjakten på vanligt hederligt folk som gör sitt yttersta för att samhället skall fungera.

Klarar myndigheten inte av att sköta sitt uppdrag bör uppdraget lämnas över till verksamhet som förstår hur det går till att komma åt medvetet fusk i transportnäringen. Att bygga luftslott med hjälp av statistik hjälper föga i kampen mot oseriöst företagande, det borde Transportsstyrelsen ha lärt sig på de dryga tio år som myndigheten haft ansvaret för företagskontrollerna.

Jag blir djupt bekymrad när jag sitter i samtal med seriösa företagare som uppgivet säger att de inte orkar längre och att de överväger att lägga ner verksamheten. Jag hade inte bekymrat mig det minsta om det varit oseriösa åkerier som sagt detta, men jag blir upprörd av att hårt arbetande seriösa företagare säger: ”Jag orkar inte längre!”

Det är hög tid att flytta bort företagskontrollerna från Transportstyrelsen.

Thomas Morell, SD, trafikpolitisk talesperson och riksdagsledamot

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-04 16:45
Kategori: Debatt
Taggar: Hetsjakt Regeringen Riksdagen Seriösa Åkerier Sverigedemokraterna Thomas Morell Transportstyrelsen