DEBATTARTIKEL

Morell (SD): ”Maken till tafatt regering får man leta efter”

Idag meddelade Stefan Löfven att han begär entledigande hos talmannen och det kan väl ses som någon sorts befrielse trots allt. Det krävs kraftfulla åtgärder för att styra skutan Sverige på rätt kurs igen, inte minst inom transportsektorn. Utöver den svåra situation som den seriösa åkerinäringen har att möta varje dag, har Sverige gigantiska problem med bland annat gängbrottslighet. Regeringen har varit mer än lovligt passiv i kampen mot den allt mer utbredda kriminaliteten.

[pro_ad_display_adzone id=”46569″]
För några veckor sedan presenterades den senaste cabotagestudien och i samband med detta intervjuades forskaren Henrik Sternberg. Sternbergs kommentar i intervjun är ett direkt underkännande av regeringens åtgärder, eller snarare bekräftelse på regeringens brist på åtgärder. Ett citat ur texten, ”Han pekar på att det i dagsläget inte finns något som fungerar som det ska för att få ordning och reda på vägarna”!

I dagsläget finns det inte något som fungerar som det ska för att få ordning och reda på vägarna – kan det sägas tydligare? En hel bransch har under många år påtalat hur den olagliga och osunda konkurrensen inom transportnäringen breder ut sig. Polisen har visat på sambandet mellan den olagliga trafiken och övrig kriminell verksamhet. Tillsammans med andra politiker har jag lyft frågan åtskilliga gånger i riksdagens talarstol, men likväl händer ingenting!

[pro_ad_display_adzone id=”221″]


Nja, det var ju inte
riktigt sant, regeringen har ju under de senaste sju åren skrävlat och skroderat om alla åtgärder de infört för att stoppa fusket. De har outtröttligt tjatat om det skärpta beställaransvaret, en skärpning som hela branschen ställde sig tveksam till eftersom det inte var tillräckligt skarpt. Hur gick det? Jo den rättsliga prövningen smulade bokstavligt talat ner regeringens paradargument till oigenkännlighet!

Nästa paradargument är regeringens 100 miljoner kronor till trafikpolisen för ökade cabotagekontroller. Pengar som polismyndigheten sög åt sig som en svamp men inte kan redovisa vad de använts till. Enbart 2,6 miljoner kan redovisas, resten hamnade i polisen svarta hål.
Klampning på riktigt, visst har ni hört det till leda! Som vanligt blev det en tummetott och stannade vid 36 timmar. Efter den tidsgränsen kan det oklampade ekipaget fly fältet utan att göra rätt för sig!

Vi har ett antal duktiga kontrolltjänstemän som gör ett fantastiskt jobb trots att de jobbar med ytterst begränsade resurser. Det är med stor behållning man läser om Västerås, Helsingborg och ytterligare några enheter som gör sitt yttersta för att stoppa den olagliga verksamheten på vägarna.

Tyvärr har varken polisledning eller regering insett vikten att utöka den här verksamheten och resultatet ser vi dagligen på våra vägar. Försök bara att åka in på en rastplats och stanna till för en paus! Oftast är rastplatserna ockuperade av utländska ekipage och det förekommer ofta ren terminalverksamhet på de platser som är tänkta som just rastplatser.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]


Att regeringen Löfven
kastar in handduken kan inte annat än betraktas som en befrielse för den seriösa åkerinäringen. Regeringen har varit ofattbart tafatt i kampen mot den olagliga transportverksamheten. De har helt enkelt inte haft förmåga att se hur den kriminella verksamheten har nästlat sig in i vårt logistiksystem. Huruvida det beror på okunskap eller ovilja låter jag andra bedöma, jag kan bara konstatera, brist på information är sannerligen inte ett skäl till regeringen tafatthet!

Låt oss hoppas att den här regeringen förpassas till historieböckerna en gång för alla. Maken till tafatt regering får man leta efter!

Det är som jag brukar säga hemma, skall något bli gjort under dagen måste det vara någon från åkerinäringen som tar tag i det! Jag kommer att göra mitt yttersta för att vi skall få en majoritet i riksdagen som både inser behovet av en väl fungerande kontrollverksamhet och dessutom får den på plats. För att citera en kommentar från mitt tidigare politiska liv: ”Det finns ente en bonne i hela Skaraborg som har en gres som är lika envis som du”!

Det tar jag som en komplimang och kämpar vidare för en sund transportnäring i vårt land!

Thomas Morell
Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-28 13:00
Kategori: Debatt
Taggar: Beställaransvaret Cabotage Klampning Sverigedemokraterna