Sten Bergheden (M) och Åsa Coenraads (M) är bekymrade över regeringens passivitet. Foto: Riksdagen/Privat Montage: Göran Rosengren

Åsa Coenraads (M) och Sten Bergheden (M):

”Regeringens seghet hotar lastbilstransporterna”

Snart tvingas chaufförer och åkerier att parkera sina lastbilar permanent, helt i onödan. Regeringens passivitet i att förlänga dispensen och därmed behörigheten för yrkesförare eller skapa flexibilitet för komplettering och förnyelse av YKB, har skapat både osäkerhet och rädsla för framtiden helt i onödan.Vi har frågat infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vad han avser att göra och har lämnat förslag på lösningar, men regeringen har inga konkreta svar mer än att de är medvetna om problemet. Nu har vi lyft frågan i Trafikutskottet och hoppas att den vägen kunna lösa problemet för yrkeschaufförer och åkerier i Sverige.

Om inte infrastrukturministern avser köra transporter själv runt om i Sverige, så är det rätt viktigt att han ser till att någon annan faktiskt kan göra det. Då räcker det inte att sitta på Rosenbad med händerna i knät och känna till problemet.

Det får förödande konsekvenser för hela landets transporter och varuförsörjning om frågan om YKB inte löses. Under coronapandemin har vi sett hur sårbart Sverige är och hur viktigt det är med fungerande, snabba och effektiva logistikkedjor, något Sveriges åkare är bra på, men nu politiskt hindras från att fortsätta göra sitt jobb.

Anledningen till att den dispens som chaufförer och åkerier tidigare haft snart går ut, är att regeringen inte förlängt dispensen eller sett till att Transportstyrelsen tillåter webbutbildningar. Osäkerheten är nu stor ute hos tusentals chaufförer och åkerier som inte kan planera sin verksamhet och som nu riskerar att få ställa sina bilar om inget görs. Alla som valt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att handla på webben under pandemin riskerar nu att inte få sina varor.

Dispensen för YKB-utbildningen bör omgående förlängas till att helst gälla för hela 2021 så att åkerier och chaufförer ska ha en rimlig möjlighet att planera och lösa uppgiften och slutföra YKB-utbildningarna.

Tyvärr ser vi att regeringens passivitet inte bara gäller YKB utbildningar. De förstår inte allvaret i att Sveriges logistiksystem för gods och varuförsörjning är på väg att stängas av. Mitt under en brinnande pandemi som vi inte ser slutet på, har Sverige inte råd med detta.

Pandemin kan regeringen politiskt inte hjälpa, men de kan se till att lastbilar fulla av sjukvårdsmaterial och annat faktiskt kommer fram i tid. Människor ska inte behöva dö för att YKB inte kan utfärdas i rätt tid.

Gång på gång får vi i opposition putta regeringen framför oss och släpa dem fram till beslut för att Sverige inte ska tappa tid och kraft för att lösa problem under pandemin.

Vi kommer nu att göra allt vi kan för att driva på frågan i Trafikutskottet för att få fram en dispens som gäller under hela 2021. Vi hoppas också få ett brett stöd för förslaget i Trafikutskottet så att våra chaufförer och åkerier kan få tydliga och bra besked innan förare blir arbetslösa, åkerierna går i konkurs och Sverige stannar.

Åsa Coenraads (M) Västmanland
Sten Bergheden (M) Skaraborg
Riksdagsledamöter Trafikutskottet

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-30 14:00
Kategori: Debatt
Taggar: Infrastrukturminister Moderaterna Socialdemokraterna Transportstyrelsen YKB