DEBATTARTIKEL

Utan lastbilen stannar Sverige – ”Era insatser är ovärderliga!”

All nyhetsrapportering handlar nästan uteslutande om Corona och effekterna av detta virus. Butiker, restauranger, flyg, tåg och industrier drar ner på sin verksamhet, eller rent av stoppar all verksamhet.
Börserna världen över störtdyker och många ser sina besparingar gå upp i rök. Sjukvårdspersonal sliter bokstavligt talat livet ur sig för att hjälpa patienter på våra sjukhus.
Det är lätt att se dystert på tillvaron just nu och för många är framtiden också oviss.
Thomas Morell (SD).
Thomas Morell (SD).

Mitt i allt detta finns trots allt verksamheter som fungerar och som dessutom säkerställer att människor får mat på bordet, kläder på kroppen, bränsle till bilen och mycket annat. De människor som i det tysta ser till att samhället, trots stora påfrestningar, ändå fungerar.

Hur det än är och hur det än blir med viruset som härjar just nu, måste livsmedel, läkemedel, sjukvårdsutrustning, bränsle och annan nödvändig utrustning komma fram.

För den breda allmänheten är dessa vardagshjältar nära nog okända och man gör sina dagliga inköp utan att egentligen fundera på hur varorna kom till butiken.

Lika viktigt som varuleveranser till butiker är leveranser av sjukvårdsmaterial och läkemedel. Utan de förare som dagligen kämpar med att leverera sitt gods till mottagare landet över, skulle vi andra inte få mat för dagen eller nödvändig vård vid landets sjukvårdsinrättningar.

VBG onspot


Det är många som utför
storartade insatser för medborgarna och dessa återfinns inom sjukvård, polis, räddningstjänst, försvar, äldreomsorg, jordbruk och skola för att nämna några.

Förutsättningen för att alla viktiga samhällsfunktioner ändå skall fungera, är de livsviktiga transporterna. Järnvägen fyller givetvis en viktig funktion, men lastbilen når dit där inga spår går. ”Utan lastbilen stannar Sverige” är en gammal slogan som håller än idag.

Den rådande situationen visar med tydlighet hur viktigt vår infrastruktur är. Vi behöver sjöfart, järnväg, flyg och inte minst vägtransporter för att vårt samhälle skall fungera.

Coronaviruset har satt fokus på vikten av ett robust transportsystem och hur sårbart vårt samhälle trots allt är. När vi tagit oss igenom det här, måste vi dra upp tydliga strategier för hur samhället bättre skall klara av en sådan här händelse igen.

Under den här tuffa perioden kan vi ändå ägna en tacksamhetens tanke till alla de människor som gör sitt yttersta för att vårt samhälle skall fungera.
Era insatser är ovärderliga!

Thomas Morell
R
iksdagsledamot, Sverigedemokraterna

Gelins KGK

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-19 11:55
Kategori: Debatt
Taggar: Corona Covid-19 Infrastruktur Samhällsfrågor Sverigedemokraterna Thomas Morell transporter