DEBATTARTIKEL
Fordonen på bilden har inget med artikelinnehållet att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Sätherberg (S): ”Svenska villkor ska gälla på svenska vägar”

Väl fungerande godstransporter är viktigt för att företag och industri ska kunna verka på ett konkurrenskraftigt sätt och bidra med att stärka svensk välfärd. Samtidigt lider åkerinäringen av aktörer som aktivt utnyttjar samt bryter mot EU:s regelverk. Detta underminerar yrkesförarnas arbetsvillkor och försvårar för företag som vill göra rätt för sig. För oss socialdemokrater är ordning och reda på de svenska vägarna en högprioriterad fråga och något som vi kommer att kämpa för under den kommande mandatperioden, skriver Anna-Caren Sätherberg (S) vice ordförande i riksdagens trafikutskott.
Anna-Caren Sätherberg (S), tredje vice ordförande i riksdagens trafikutskott.
Anna-Caren Sätherberg (S), tredje vice ordförande i riksdagens trafikutskott.

Transportbranschen står inför viktiga framtidsutmaningar. Det handlar om stora systemskiften som klimatomställning, digitalisering, automatisering, elektrifiering och utveckling av nya bränslen och material.

Samtidigt har kundernas behov förändrats och kräver leverans av varor och tjänster inom 24 timmar från det att man har tryckt på köpa-knappen. För att klara av utmaningarna behöver branschen gemensamma spelregler som är tydliga och långsiktiga, vägar som funkar och som klarar den nya bärighetsklassen BK4 samt arbetare som har både rätt kompetens och rättvisa arbetsvillkor för att utföra ett konkurrenskraftigt arbete.

Under lång tid har åkerinäringen fått brottas med oseriösa företagare som bryter mot regelverket och fuskar med sina åtaganden. På grund av bristande regler och kontroller utnyttjas systemet genom systematiskt cabotage där förare från andra länder kör i Sverige under lång tid till låg lön och som konkurrerar ut svensk transportnäring.

Den osunda konkurrensen påverkar främst arbetarna vars villkor och löner pressas ner. Men även företagare som försöker göra rätt för sig riskerar att konkurreras ut och nödvändiga miljöinvesteringar uteblir. Det är inte rimligt att svenska företag och jobb avvecklas på grund av lönedumpning och illojal konkurrens.

Gelins KGK


Den socialdemokratiska ledda
regeringen har under föregående mandatperiod vidtagit flera åtgärder för att säkerställa både schyssta sociala villkor för förare och sunda konkurrensvillkor för företagen. Det gäller bland annat införande av sanktionsavgifter vid cabotagebrott, höjda nivåer vid överträdelser av kör- och vilotider men även möjligheten att hindra fortsatt färd genom klampning.

Våra socialdemokratiska partivänner i Europaparlamentet har arbetat hårt för att hela Europa ska ta ett större ansvar att minska på fusket inom åkerinäringen och stärka arbetarnas villkor. Genom det så kallande mobilitetspaketet som röstades igenom av Europaparlamentet i våras och som innehåller tre viktiga sociallagsförslag om cabotage, utstationeringsregler i transportsektorn, kör- och vilotider har vi socialdemokrater lyckats skapa förutsättningar för att stärka arbetarnas sociala villkor och förbättra konkurrensen. Detta har vi gjort trots att de partigrupper där M, KD, och SD ingår har velat förhindra ett sådant nytt regelverk.

Yrkesförare är en viktig arbetsgrupp. Från Abisko till Österlen levererar de varor och gods som är samhällsviktiga. Det är därför så centralt att vi fortsätter försvara och utveckla rättvisa arbetsvillkor.

Vi socialdemokrater har tagit krafttag för att komma tillrätta med illegal cabotageverksamhet och för att stärka den svenska modellen. Yrkesförare ska ha schyssta villkor och det ska konkurreras på lika villkor för åkerierna. Därför kommer vi socialdemokrater att fortsätta kämpa för att säkerställa att svenska löner och villkor ska gälla för alla som kör nationellt transport i Sverige och att bättre regler utformas så att det går att kontrollera att vi får konkurrens på lika villkor för alla åkerier. Det är på detta vis vi skapar ett starkare samhälle.

Anna-Caren Sätherberg (S)
Tredje vice ordförande i riksdagens trafikutskott

Gelins KGK

Om artikeln

Publicerad: 2019-08-16 16:15
Kategori: Debatt
Taggar: Arbetsmiljö Cabotage Politik Schysta villkor Socialdemokraterna Trafiksäkerhet Trafikutskottet