DEBATTARTIKEL
Fotograf: Volvo Lastvagnar AB

Transportstyrelsen får backa om ”hyttvila”

I tidningen Transportarbetarens nätupplaga kunde vi nyligen läsa om att EU:s generaladvokat har sagt sitt i fråga om att hålla ordinarie veckovila i hytten. Generaladvokaten menar att detta inte är tillåtet.

Att det ska behövas en generaladvokat för att utreda och tolka den aktuella texten är i sig lite märkligt. För mig och många andra, har det alltid varit solklart – att hålla ordinarie veckovila i lastbilen har aldrig varit tillåtet.

Lagtexten säger att en veckovila ska vara 45 timmar lång. Den kan få kortas, men måste minst vara 24 timmar. Om chauffören reducerar veckovilan, ”får dygnsvila och reducerad veckovila som tas annat än på stationeringsorten tillbringas i ett fordon, om detta är utrustat med ändamålsenliga sovmöjligheter för varje förare och fordonet står stilla”.

Man behöver ju faktiskt inte vara högutbildad generaladvokat för att tolka innebörden av den texten, menar jag. Om det nu hade varit okej att hålla den ordinarie veckovilan i hytten, varför anger man det då som ett undantag att den reducerade vilan får ”tillbringas i ett fordon”?

Oavsett vad jag eller du tycker, har Transportstyrelsen hittills (styvnackat) ansett att ordinarie veckovila mycket väl får lov att hållas i hytten. Poliser som menar annorlunda, har Transportstyrelsen ”tillrättavisat”. Återigen med en tolkning som får håret på armarna att resa sig (även myndighetens ”cabotagetolkning” kan ju med fog ifrågasättas, enligt min uppfattning).

EU har nu alltså sagt sitt. Nu uppstår några nya ”problem”. Vem ska kontrollera att lagen följs? Och hur ska kontrollen gå till?

Trafikpoliser har vi inte så att vi kan gödsla med precis – och att knacka på hos en helgvilande chaufför funkar inte.

Jo, knacka på kan man ju göra. Men att kontrollera kör- och vilotiderna låter sig inte göras. För då står plötsligt föraren till polisens förfogande – och därmed är helgvilan bruten. Aja-baja.

Därmed återstår två möjligheter för polisen. Antingen har polisen spanat på ett stillastående ekipage hela helgen. Eller så kan man ju hoppas på att föraren svarar ärligt på frågan om var han tillbringat sin helgvila när polisen kontrollerar vederbörande.

Båda scenarierna är tämligen osannolika. För om jag är rätt informerad ligger bötesbeloppet på sammanlagt 6 000 kronor om man stick i stäv med generaladvokatens tolkning har tillbringat helgen i lastbilshytten. 3 000 i böter till föraren och 3 000 till arbetsgivaren. ”Dåligt betalt” för två dagars spaning på en sovande chaufför.

Men om vi nu leker med tanken att polisen lyckas ertappa en chaufför som vilat i sin lastbil – hur ställer sig då Transportstyrelsen till om föraren säger att han sovit i trailern? Eller i ett tält vid sidan om lastbilen?

Jag vill ju inte verka negativ – men vad tror du själv..? Själv har jag som sagt mina funderingar när det handlar om nyss nämnda myndighets förkärlek till märkliga tolkningar…

Göran Rosengren
Chefredaktör, tidningen Proffs

Om artikeln

Publicerad: 2017-02-08 11:50
Kategori: Debatt
Taggar: Direktiv EU Lag Tolkning Transportstyrelsen Veckovila