DEBATTARTIKEL

Här stannar Sverige:

Tack för svaret – men frågorna kvarstår

Här stannar Sverige tackar Pia Nilsson (S) gruppledare i trafikutskottet och Leif Pettersson (S) för svaret på vårt ifrågasättande av "ministerstyre på EU-nivå".

Vi tackar för förtydligandet och upplysning av ståndpunkter rörande transportbranschen i Sverige, det var i vårt tycke en mycket bra replik och vi ser fram mot att se hur utvecklingen av regelverket för cabotage och kombitrafik inom EU utvecklas.

Precis som ni säger så kan det inte accepteras att cabotagetransporter ”staplas” på varandra så i rimlighetens namn bör lagstiftningen reglera detta för att undvika ”big cabotage” där stora fordonsflottor helt enkelt flyttar runt mellan länder på veckobasis.

Vi anser inte heller att ytterligare liberalisering av regelverket ligger i tiden då det bevisligen inte fungerar med kontrollorganen som reglerna ser ut idag. Vi behöver dessutom utjämna kostnaderna inom EU för att driva åkeri innan en liberalisering kan komma på fråga.

Vi baserade dock inte vår artikel på dessa frågorna utan på ett dokument som Transportindustriförbundet publicerat vi citerar:

Regeringens position, som Transportindustriförbundet stöder och ser positivt på, är att marknaden för vägtransporter inom EU på sikt helt bör liberaliseras samt att begränsningen av antalet cabotagetransporter (3) kan slopas samtidigt som antalet dagar begränsas till fyra. Det skulle innebära att ett utländskt åkeri skulle under en fyradagarsperiod kunna utföra så många cabotagetransporter som det är möjligt under förutsättning att kör- och vilotider följs.

Vid underhandskontakter Transportindustriförbundets EU-ansvarige haft med tjänstemän i EU-kommissionen bekräftas att medlemsstaterna inom EU nu tycks stödja linjen att ta bort tre-transportbegränsningen och att frågan egentligen bara kommer att handla om antalet dagar och att antalet dagar kommer att bli ett politiskt beslut av Ministerrådet utanför EU-kommissionens kontroll. 

Transportindustriförbundet har ända sedan 2012 fört fram och arbetat för tre-transportbegränsningens borttagande kopplat med att antal dagar sänks från sju. Att denna princip nu omfamnas inte bara av EU-kommissionen utan även svenska regeringen och EU:s medlemsstater ser förbundet som positivt och kommer nu att verka för att denna princip blir verklighet i närtid.

Att regeringen dessutom nu öppet och formellt meddelar att dess inställning är att marknaden för vägtransporter inom EU på sikt helt bör liberaliseras ser Förbundet som positivt och hoppas även att dessa formella positioner även influerar och påverkar nuvarande samt kommande svensk tillämpning av gällande EU-rätt avseende vägtransporter.”

En omställning av regelverket till ovanstående vore förödande, då som vi sa att en bil efter fyra dagar bara tar en tripp över bron och sedan får grönt ljus för fyra nya dagar. Detta skulle innebära att cabotagebilar riskerar att även ta över stora delar av ’närtrafiken’ det vill säga gods som transporteras kortare sträckor än 30 mil.

Vårt ifrågasättande baseras i stort på andra stycket i Transportindustriförbundets text där man tydliggör att ministerrådet ämnar ändra reglerna ”utanför EU-kommissionens kontroll”. Vi finner det även märkligt ”Att regeringen dessutom nu öppet och formellt meddelar att dess inställning är att marknaden för vägtransporter inom EU på sikt helt bör liberaliseras” med tanke på er replikartikel.

Här stannar Sverige


Läs även:

Replik till ”Ministerstyre på EU-nivå”

Ministerstyre på EU-nivå

 

Om artikeln

Publicerad: 2015-12-14 11:37
Kategori: Debatt
Taggar: Cabotage EU Här stannar Sverige Politik Trafikpolisen