DEBATTARTIKEL

Ministerstyre på EU-nivå

Under gångna veckan uppmärksammade #Härstannarsverige ett dokument som talade om att staten Sverige ställer sig positiva till lättnader inom cabotagereglementet som reglerar huruvida utländska lastbilar inom lagens råmärken kan och får utföra inrikestransporter i samband med inkommande internationell transport i en medlemsstat.

I dagsläget gäller att en transportör efter att man kommit in i en stat med internationell transport har rätt via cabotagelagstiftningen att utföra tre inrikestransporter i värdlandet. Tanken med lagstiftningen är i miljösynpunkt att minska antalet ’tomkörningar’ och att reglerna skall hjälpa transportören att nå returlasset ut ur landet utan att förlora pengar.

Detta regelverk missbrukas kraftigt i Sverige och kontrollmyndigheten är polisen som i dagarna genomgår en omorganisation som innebär att trafikpolisen implementeras i lokalpolisen, polismännen/kvinnorna på fältet ställer sig mycket kritiska till organisationen och så många som 8 av 10 poliser funderar på att säga upp sig.

Här stannar Sverige står bakom polisen på fältet då vi ser att möjligheterna för illegala inrikestransporter riskerar att öka i takt med att polis med specialkompetens förflyttas in i städerna eller helt enkelt säger upp sin tjänst.

I vår skall EU-kommissionen ta upp diskussionen angående social dumping och cabotagelagstiftning, men nu händer något märkligt på den politiska arenan. Här stannar Sverige ställde frågan till ett antal politiker direkt om huruvida Sverige ställer sig positiva till lättnader inom cabotage?

Man vill nu tillåta fritt antal inrikestransporter i värdlandet under fyra dagar istället och så som det fungerar idag så räcker det med en resa över Öresundsbron på fjärde dagen så har man fyra nya dagar att konkurrera med.

Ingen utav de tillfrågade politikerna hade hört talas om att Sverige skulle ställt sig positiv till förändringen, ingen remissrunda hos branschorganisationer har genomförts men en politiker arbetade vidare med informationen vi gav honom.

Peter Lundgren (SD) undersökte saken i EU-parlamentet och det visade sig att ministerrådet ämnade ta beslut om lagändringen utan att kommissionen fått genomföra utredningen som skall ske i vår. Peter Lundgren tog upp detta till diskussion i parlamentet torsdagen den 3:e december och hela den svenska transportbranschen följer nu detta.

Ingen i transportbranschen motsätter sig konkurrens men den skall ske på lika villkor och vad vi kommit fram till nu är att EU-nämnden i Sveriges riksdag indikerat att Sverige ställer sig positiva till förändringen, från början var de politiker vi frågade övertygade om att dokumentet som talade om att Sverige är positivt bottnar i en partsinlaga från en organisation som arbetar mot parlamentet i Bryssel.

Vi kan bara tolka detta som att EU-nämnden kör på i sitt spår utan rådslag med politiker som sköter inrikespolitiken i Sverige och för den delen inte heller dom egna partimedlemmarna som arbetar i parlamentet.

Det vi ser nu är hur dom stora kapitalbolagen styr skutan via sina organisationer och hittar vägar hos politiker som väljer att inte inhämta grundläggande fakta innan man gör sina yttranden.

Här stannar Sverige ställer sig frågande till hur en skara på 17 nämndemän/kvinnor tillåts att ge yttrande som riskerar att bidra till än mer störningar på den inre marknaden i Sverige?

I riksdagen finns 349 platser med politiker som skall arbeta för folket och se efter vår utveckling både nationellt som internationellt, nu ter det sig som att man bara ser det internationellt.

Transportbranschen är en bransch som blöder och den gör det till bekostnad av vår trafiksäkerhet och arbetsmarknad, när det gäller miljöaspekten så finns inga belägg för att miljön mår bättre av lagstiftningen då utländska trailerekipage trafikerar vägarna halvfulla med gods och en stor andel fordon är gamla utrangerade tidigare svenska fordon.

Här stannar Sverige har i ett år protesterat för trafiksäkerhet, lika villkor, likhet inför lagen och numera för en homogen trafikpolis med kompetens att hitta avarterna, vi kommer fortsätta vårt arbete med oförminskad kraft och kör korteger över hela Sverige den 19:e december.

HÄRSTANNARSVERIGE

Om artikeln

Publicerad: 2015-12-07 18:19
Kategori: Debatt
Taggar: Cabotage EU Här stannar Sverige Politik Trafikpolisen