VTI

Listar alla artiklar taggade med: VTI

Svårt att bedöma trafiksäkerhetseffekterna vid införande av längre och tyngre fordon

Längre och tyngre fordon på vägarna skulle kunna ge stora vinster, både samhällsekonomiska och transportmässiga. Samtidigt finns det många trafiksäkerhetsaspekter att ta hänsyn till. Som en del i ett större projekt har Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, gjort en sammanställning av resultat från olycksstudier,  litteratursammanställningar och djupstudieanalyser av dödsolyckor med tunga lastbilar som utförts de senaste åren.