Fotograf: Erik Widén, Länsstyrelsen Östergötland.

Linköpings självkörande bussar firar ett år

Det har nu gått ett år sedan två självkörande och eldrivna bussar började köra på campusområdet i Linköping. Trots ett år kantat av pandemi, har bussarna i forskningsprojektet “Ride the future” lyckats köra drygt 570 mil, vilket motsvarar hela sträckan Linköping-Madrid tur och retur. Nästa steg är att testa bussarna i stadsmiljö i Vallastaden.


Anna Anund, forskningschef vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.
– Efter mycket jobb har vi fått igång den operativa verksamheten med två bussar som rullar på Campus. Resan hit har varit mycket lärorik. Pandemin har gjort att verksamheten med de självkörande bussarna har behövts anpassas och det har även påverkat våra forskningsprojekt. Trots detta är flera projekt med koppling till bussarna i gång, säger hon.

Ett av forskningsprojekten som bedrivs med bussarna som plattform, har fokus på att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med synnedsättning genom olika digitala verktyg. Projektet Synnedsattas resande, finansieras av Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2. De självkörande bussarna är också en del av EU-projektet SHOW vars syfte är att demonstrera hur framtidens olika transportlösningar kan integreras och fungera tillsammans i en stad.

Sedan invigningen i mars 2020 har de självkörande bussarna haft drygt 1 600 resenärer ombord. På grund av rådande pandemi kör bussarna sedan december utan passagerare och endast i forskningssyfte.

Nästa steg att testa bussarna i stadsmiljö i Vallastaden, har redan fått ett tillfälligt tillstånd från Transportstyrelsen för att göra förberedelsearbete för att kunna köra fordonen autonomt under andra halvan av 2021. För invånarna innebär detta att de redan under våren kommer att se de självkörande fordonen köra manuellt genom Vallastaden som ett första steg.

[pro_ad_display_adzone id=”221″

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-10 11:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Campus Linköping SHOW Självkörande Bussar Transportstyrelsen Vallastaden VTI