Foto: Katja Kircher/VTI

Bättre framkomlighet med uppkopplade fordon

Uppkopplade fordon som får information från trafikljusen om växlingen mellan gult och grön kan öka framkomligheten i vägkorsningar visar ny forskning från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Chaufförspodden – Exklusivt


Forskare har undersökt om och hur uppkopplade fordon kan användas av nuvarande svenska trafiksignaler och på så sätt öka framkomligheten i korsningar.
– Resultatet visar att uppkopplade fordon har potential att bidra till en ökad framkomlighet. En ny design av styrstrategin kan dock komma att vara nödvändig för att fullt ut kunna utnyttja uppkopplade fordon i svenska trafiksignaler, säger Ellen Grumert, forskare vid VTI.

I Sverige används vanligen en trafikstyrd styrstrategi där trafiksignalens status justeras utifrån upptäckten av enskilda fordon. Studien visar att uppkopplade fordon kan ersätta dagens detektorer vid prioritering av fordon på huvudleden.

Ellen Grumert fortsätter.
– Genom att använda information om accelerationen och hastigheten från de uppkopplade fordonen som indikerar om fordonet planerar att stanna eller inte skulle man kunna förkorta gul- och gröntider som idag inte utnyttjas optimalt, säger hon.

Störst effekt på framkomligheten i vägkorsningen observerades då uppkopplade fordon får information om en växling från rött till grönt. Studien visar att det är möjligt att öka antalet fordon som passerar under en grönperiod med upp till 10–15 procent.
– När förare som står i en kö vid rött ljus får information om en växling till grönt har de möjlighet att agera snabbare och därmed kan fler fordon passera under en grönperiod, avrundar Ellen Grumert.

VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-18 12:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Framkomlighet Trafikljus Uppkopplade Fordon VTI