Vägbrott

Listar alla artiklar taggade med: Vägbrott

MÅNADENS LEDARE
Genrebild. Foto: Göran Rosengren

Fler trafikpoliser är ingen "quick fix"

Fler myndigheter måste engagera sig i vägbrotten

Den som har följt de politiska debatterna på sistone har också blivit fullmatade med löften om en bättre transportbransch – både från höger- och vänsterpartierna. Pajkastning är ett bra ord för att beskriva dessa debatter. Känsliga frågor besvaras med luddig retorik – från båda håll.
Det som man kan utläsa mellan raderna är att den nuvarande regeringen har fullt fokus på att ruska om i polisorganisationen för att på så sätt renodla trafikpolisens verksamhet. Trafikpolisen ska bli en egen enhet, i en eller annan form. Det talas i termer om ”yrkestrafikinspektion”. Men vad menar man egentligen med ”trafikpolis”?
MÅNADENS LEDARE

Hur svenska är våra svenska dragbilsåkerier – egentligen?

I kölvattnet av de artiklar som vi publicerar på nätet, på temat ”Transportfusket i fokus”, är det vanligt att branschfolket i kommentarerna vid respektive artikel vill att speditörer och transportköpare i större utsträckning använder sig av svenska åkerier. När jag besöker trafikpolisen i Helsingborg i början av april, råkade jag komma mitt i en ”svenskinsats” - som var temat för dagens kontroll.
Specialkompetens riskerar att gå till spillo när trafikpolisen införlivas i lokalpolisområdena. - Fullständig katastrof, menar Thomas Morell på Sveriges Åkeriföretag. Fotot är taget vid ett annat tillfälle och har inget med artikelinnehållet att göra. Fotograf: Göran Rosengren / Arkiv

Dråpslag för branschen när trafikpolisen i region Syd flyttas över till lokalpolisen

Vi kommer inte att kunna leva upp till vårt samhällsansvar

Redan långt innan polisens omorganisation sjösattes den 1 januari i år, spreds en oro inom landets trafikpoliskår att framtiden för den egna verksamheten skulle bli allt annat än ljus. Många befarade att trafikpolisen skulle läggas in under den lokala ordningspolisen på respektive verksamhetsort. Att man därmed skulle tvingas jobba med andra verksamheter såsom renodlade ordningspolisuppgifter och att värdefull specialkompetens på så sätt skulle gå förlorad. Nu tror man inom trafikpolisen att omläggningen blir verklighet inom en mycket snar framtid i region Syd.

TRANSPORTFUSKET I FOKUS
På en gata på Väla-området utanför Helsingborg stod det rumänska ekipaget parkerat med 10 000 liter diesel på trailern.

Togs med 10 000 liter diesel på trailern – släpptes

Per-Arne Nilsson: "Hårresande"

Ett samarbete mellan en vaken privatperson, utryckningspolisen, Road Crime-gruppen och trafikpolisen i Helsingborg resulterade i att en rumänsk chaufför greps, misstänk för häleri. När polisen kontrollerade chaufförens ekipage, fann man tio så kallade IBC-tankar fyllda med diesel. Drivmedel som man misstänkte kunde vara stöldgods.
Chauffören greps ? men släpptes snart igen.