TRANSPORTFUSKET I FOKUS
På en gata på Väla-området utanför Helsingborg stod det rumänska ekipaget parkerat med 10 000 liter diesel på trailern.

Togs med 10 000 liter diesel på trailern – släpptes

Per-Arne Nilsson: "Hårresande"

Ett samarbete mellan en vaken privatperson, utryckningspolisen, Road Crime-gruppen och trafikpolisen i Helsingborg resulterade i att en rumänsk chaufför greps, misstänk för häleri. När polisen kontrollerade chaufförens ekipage, fann man tio så kallade IBC-tankar fyllda med diesel. Drivmedel som man misstänkte kunde vara stöldgods.
Chauffören greps ? men släpptes snart igen.

Onsdagen den 29 april fick polisen ett samtal från en privatperson som berättade att det läckte diesel från ett parkerat, rumänskt lastbilsekipage vid Väla strax öster om Helsingborg.
Utryckningspolisen åker till platsen och konstaterar att tipset stämmer och man begär då bland annat hjälp från polisens Road Crime-grupp, förstärkt av en bilinspektör.

Intill det parkerade ekipaget står ytterligare ett antal utlandsregistrerade lastbilar och bredvid dessa uppehåller sig några män. Men ingen vill kännas vid den parkerade, läckande lastbilen.
Polisen gör en husrannsakan i lastbilshytten och finner då bland annat pass, körkort och passerkort med foton. Med hjälp av fynden kunde chauffören identifieras.

På trailern stod 16 så kallade IBC-tankar, plasttankar som rymmer 1 000 liter styck, varav tio var fyllda med diesel. Man fann också en elektrisk dränkpump och slang.
Vare sig dragbilen eller trailern var dock ADR-skyltad.

Polisen misstänkte att dieseln kunde vara stulen då det inte fanns vare sig frakthandlingar, avsändarintyg eller annat som kunde bekräfta drivmedlets ursprung.
Föraren greps och misstänktes för häleri. Dieseln togs i beslag och förverkades senare, liksom pumputrustningen och samtliga IBC:er.

Om dieseln vore stulen, är det så klart ett allvarligt brott i sig. Men föraren rapporterades även för en rad brott mot ADR-bestämmelserna. Trafikpolis Richard Karlsson, som fick höra talas om ärendet när han började sitt arbetspass lite senare på dagen, åkte ut för att se hur det stod till med säkerheten.
– Jag konstaterade brott mot farligt godsbestämmelserna på 14 punkter, berättar han.
– Bland annat var ekipaget inte skyltat, det fanns i princip ingen farligt godsutrustning alls i bilen, det var kladdigt på trailerns golv, inga skriftliga instruktioner. Inte många rätt alls, med andra ord.

Med tanke på alla dieselstölder som skett och de tips som strömmar in till Proffsredaktionen om ”rullande tankstationer”, kan man utan att anklagas för att vara allt för fantasifull tänka sig att det stoppade ekipaget sannolikt har spelat en betydande roll vid den senaste tidens dieselstölder. Men under helgen väljer åklagaren att lägga ner ärendet och försätta den rumänske föraren på fri fot.

Den 1 maj klockan 14.05 kunde han knalla ut från polishuset som en fri man. Förvisso med en böteslapp på 10 000 kronor i fickan för de konstaterade ADR-brotten.
– Hårresande. En stor skam att konstatera hur åklagaren bär sig åt, kommenterar Per-Arne Nilsson, f.d kriminalkommissarie i Västra Götaland, utan att försöka dölja sin ilska.
– Återigen väljer man den enkla utvägen, i brist på kompetens. Man motarbetar rättssystemet och gynnar den brottsliga verksamheten, tillägger han.

Per-Arne är upprörd. Men luttrad.
– Detta är inte det enda exemplet på hur en rättsvårdande myndighet motarbetar ett gott polisarbete, förklarar han.

Per-Arne Nilsson menar att det är riskfritt att begå vägbrott i Sverige. Han ställer nu sitt hopp till polisen i Helsingborg.
– De har möjlighet att begära överprövning av åklagarens beslut.

Förundersökningsledare, kommissarie Anette Strandahl, konstaterar att man inte ”nådde i mål”.
– Man får väl ändå kanske se det som positivt att föraren inte fick tillbaka dieseln. Kanske avskräcker det från att göra liknande resor i framtiden, funderar hon.

Strandahl konstaterar även att det svåra med den här typen av fall är att härleda dieseln till någon målsägare. Men att kasta skuggor på åklagaren, ställer hon inte upp på.
– Både åklagarna och vi inom polisen måste förhålla oss till lagen, säger hon och menar att man i beslutet om att inte driva ärendet vidare lutar sig mot erfarenheter av tidigare, liknande fall.

Per-Arne Nilsson håller med om att det finns tidigare fall som resulterat i att ärenden har lagts ned. Men han tycker inte att det är någon tröst.
– Jag är av uppfattningen att man inte har gått till botten i det här fallet. Man litar helt på vad den misstänkte säger. Det borde ju gå att identifiera den som sålt dieseln. Om man vill, tillägger Per-Arne.
– Det här skapar en uppgivenhet både hos polisen och hos dem som drabbas av stölder.
– Man har lämnat ärendet ofärdigt, avslutar Per-Arne Nilsson med en suck.

Om artikeln

Publicerad: 2015-05-04 17:07
Kategori: Nyheter
Taggar: Dieselstöld Helsingborg Kriminalitet Polisen Vägbrott