Justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson. Foto: Regeringen. Justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson. Foto: Regeringen.

Rekordmånga anställda i Polismyndigheten

Antalet anställda i Polis­myndig­heten slår rekord. Regeringens historiska satsning har lett till att Sverige nu har fler poliser än någonsin tidigare.

Polistätheten behöver öka för att bekämpa brotts­lig­heten och öka trygg­heten i hela landet. Det är en högt priori­terad fråga för regeringen. Därför genomför regeringen en historisk satsning på Polismyndig­heten som inne­bär att antalet anställda ska öka med 10 000 fram till och med 2024 jämfört med ingången av 2016.

För att säker­ställa ökningen av polis­anställda har regeringen dess­utom beslutat att starta polis­utbildning på två nya läro­säten, i Malmö och Borås. Numera finns därför polis­utbild­ningen på fem orter och flera av dem erbjuder även distans­utbildning. Dessutom har regeringen initierat en ny, snabbare antag­nings­process till polis­utbildningen.

Detta har gett effekt. Antalet antagna till polis­utbild­ningen har mer än fördubblats sedan 2015 och det är fortsatt högt söktryck.
– Vi kan konstatera att Polis­myndig­heten har ett nytt tillväxtrekord med 35 723 polis­anställda. Aldrig någonsin tidigare har det funnits så många anställda hos polisen, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Regeringen har genomfört stora budget­satsningar för att finansiera polis­tillväxten och anslaget har ökats kraftigt. Sedan Polis­myndigheten ombildades 2015 har myndig­hetens anslag ökat med runt 12,7 miljarder kronor, en ökning med 60 procent. Till 2024 beräknas anslaget öka med nästan 17,4 miljarder kronor jämfört med 2015. Det är en mot­svarande ökning med 82 procent.

Innan vi publicerar detta pressmeddelande, tar vi under onsdagen kontakt med pressansvarig hos Morgan Johansson och ställer frågan: ”Ökar polistätheten även bland de grupper som kontrollerar den tunga yrkesmässiga trafiken? Det vill säga yrkestrafikgrupperna bestående av bilinspektörer och trafikpoliser med behörighet att utföra fulla kontroller av tunga fordon?”

Något svar kommer inte, men efter en påminnelse idag svarar pressansvarig: ”Din deadline gick inte att möta. I sak, dina frågor hör hemma hos myndigheten.” (Polismyndigheten, red.anm.)

Pressmeddelandet kommer från Morgan Johansson som i en debatt med Thomas Morell (SD) om de ökande traktorstölderna tar upp just att fler poliser än någonsin utbildas. Eftersom Morgan Johansson återkommer till detta att fler poliser än någonsin utbildas, menar vi att vår följdfråga bör kunna besvaras av honom.

Likaså menar vi att ett pressmeddelande i vilket en presskontakt anges, bör kunna publiceras snabbt även om en följdfråga ställs. Nu uteblir svaret och vi får publicera utan att veta hur polistätheten ser ut inom yrkestrafikgrupperna.