Fordonen på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Göran Rosengren

Bilinspektör ryter till i brev till beslutsfattarna

?Uppenbar olikhet inför lagen är oacceptabelt?

När två ärenden på kort tid av åklagare läggs ner med motiveringen att det inte går att lagföra de utländska åkerierna, rann bägaren över hos bilinspektör Roger Ogemar i Västerås varpå han skrev ett brev till våra beslutsfattare.

Antalet bilinspektörer och trafikpoliser minskar ständigt ute på våra vägar, men i och med klampningsmöjligheten för sanktionsavgifter bland annat för otillåten cabotagetrafik, fick man medvind. Transportstyrelsen måste alltid direkt överpröva en sanktionsavgift, men samarbetet mellan polisen och Transportstyrelsen fungerade allt bättre.

I och med Transportstyrelsens senaste tolkning av vad som är otillåten cabotage och vad som är olaga yrkesmässig trafik, vände vindarna och nu blåser det en rejäl motvind istället.

Regeringen har beslutat att tilldela polisen 100 miljoner kronor öronmärkta för bekämpandet av olagliga och otillåtna transporter på våra vägar. Kommer inte det att förändra något?
– Jag har blivit övertygad om att de pengarna riskerar bli en bortkastad satsning om den endast är riktad till polisen, säger Ogemar.

Övertygelsen bygger på att det inte hjälper med fler kontrollanter så länge inte hela rättskedjan fungerar med polis, Transportstyrelsen, utredare, åklagare och domstol.

För att belysa detta använder sig Ogemar i sin text av två exempel hämtade från verkligheten. Förutom att lyfta hur och varför det inte fungerar idag, kommer han även med konkreta förslag till lösningar som inte kräver omfattande akademiska högskoleutbildningar

Vad hoppas du på att ditt brev ska bidra till?
– Det måste åstadkommas en förbättring av situationen och i de exempel jag använder i min text, där åklagaren nära nog ordagrant anger samma anledning till avskrivningen av båda fallen, visar även en uppenbar olikhet inför lagen som är oacceptabel, avslutar Roger Ogemar.

Roger Ogemars brev kan du läsa i sin helhet – klicka här (PDF)!

Om artikeln

Publicerad: 2017-03-08 12:34
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Likhet inför lagen Roger Ogemar Transportstyrelsen Vägbrott