Foto: Skånetrafiken och Sustainable Bus. Foto: Skånetrafiken och Sustainable Bus.

Tillåt längre bussar i Sverige

Sex tunga namn inom den svenska kollektivtrafiken vädjar till politikerna att snabbt godkänna längre bussar på upp till 25,50 meter. Branschen ser förändringen som nödvändig för att sänka kostnaderna inom busstransportsektorn och öka konkurrensen.

Representanter för Sveriges tre största storstadsregioner, Sveriges kommuner, Bussbranschens Riksförbund, Regioner (SKR) samt Svensk Kollektivtrafik har i ett gemensamt brev framfört till regeringen att man önskar se en ändring i lagstiftningen för att ta bort den nuvarande begränsningen av bussars längd om 24 meter. I stället vill man att bussar på 25,50 meter ska tillåtas.

Begränsningen på 24 meter ses som konkurrenshämmande och gör det i praktiken nära nog omöjligt att upphandla trafik med dubbelledade bussar om man inte varje gång begär dispens från 24-metersgränsen.

Syftet med 25,50-metersbussar är att kunna öka kapaciteten för kollektivtrafiken i större städer med tunga stråk utan att behöva sätta in fler bussar.

24 meters dubbelledsbussar finns i trafik i Malmö som efter 2019 inte längre behövde köras på dispens. Även Göteborg har haft sådana, men dessa togs bort 2020 när ett nytt trafikavtal började gälla. Bussar som är längre än 25 meter finns i dag i många städer inom EU.

En anledning till att det är bråttom att få en lagändring på plats är att det är en förutsättning för kommande trafikupphandlingar med trafikstart under andra halvan av det här årtiondet. Upphandlingen måste nämligen inledas minst tre år innan trafikstart.

Transportstyrelsen stödjer förslaget och har uppmanat aktörerna att skriva till regeringen och att anledningen. Enligt Bussmagasinet är det för att Transportstyrelsen inte anser sig ha tid att tackla frågan.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-25 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: 25 50-metersbussar Bussmagasinet Kollektivtrafik Ledbuss Regeringen Transportstyrelsen