"Det är på tiden att de föreslagna ändringarna går igenom", säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef, Transportföretagen. "Det är på tiden att de föreslagna ändringarna går igenom", säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef, Transportföretagen.

Stor framgång för åkerier och bussföretag

Som en trevlig sommarpresent kom idag förslag om ändringar i reglerna för kör- och vilotider. I promemorian föreslås att åkerier och bussföretag ska kunna få en varning av Transportstyrelsen i stället för sanktionsavgift om en varning anses tillräcklig med hänsyn till överträdelsens allvar och omständigheterna.

Ett annat förslag är att sanktionsavgiften för så kallade otillåtna kortuttag tas bort. Två viktiga ändringar som Transportföretagen efterfrågat länge.

Dagens kontrollsystem av kör- och vilotiderna har inget som helst inslag av lärande utan det slås till med sanktionsavgift direkt, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef, Transportföretagen.
– En varning istället för sanktionsavgift ger företagen en möjlighet att rätta till brister, fortsätter Tina Thorsell.

Att ta bort sanktionsavgiften för otillåtna kortuttag är ett konkret regelförenklingsförslag som Transportföretagen föreslog redan hösten 2020.
– Det är en viktig framgång att det nu tas ett steg närmare att äntligen ta bort sanktionsavgiften för detta, säger Tina Thorsell. Kortuttagen är tillåtna enligt EU-reglerna och är en del av normala förflyttningar av bussar och lastbilar under en dag så ändringen är verkligen på tiden, säger Tina Thorsell.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2025 och är nu ute på remiss.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-28 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Kör- och vilotidsregler Sanktionsavgift Transportföretagen Transportstyrelsen