TransportIndikatorn

Listar alla artiklar taggade med: TransportIndikatorn

Oväntad uppgång för transportbranschen

Transportindikatorn för juni indikerar en fortsatt stabil konjunktur för transporter i Sverige och e-handeln indikerar positiv utveckling för transporter med lätta lastbilar.
Wabco

Fortsatt stark transportmarknad – lastbilstrafiken ökar

Fortsatt god efterfrågan på transporter och lastbilstrafiken ökade markant under 2018, men om ökningen består av svenska lastbilar eller utländska eller hur mycket av vad, redovisas inte i Trafikverkets Trafikbarometern.
Hultsteins

Transportindikatorn signalerar avmattning i svensk ekonomi

Transportföretagens Transportindikator signalerar avmattning i ekonomin. Indexet sjönk i januari till under 50 som är gränsen mellan hög- respektive lågkonjunktur.
Wabco

Optimismen vinner mark

TransportIndikatorn för kvartal 1, 2013, ökar med 21 enheter och landar på plus 1. Andelen företag som är optimistiska är lika stor som andelen företag som är pessimistiska.

Gelins KGK

Ökad framtidstro inom transportnäringen

Andelen företag inom transportnäringen som ser positivt på framtiden, har stigit jämfört med sista kvartalet 2011. Men även om skillnaden i framtidstro är stor så är andelen som är optimistiska till branschens utveckling de närmaste tre månaderna bara något fler än de som är pessimistiska (28 mot 21 procent).

Daf

Optimismen i transportnäringen faller

Det oroliga läget i den internationella konjunkturen gör ordentligt avtryck i den svenska ekonomin och återhämtningen från finanskrisen 2009 bromsas kraftigt. Detta syns tydligt i TransportIndikatorn som faller kraftigt detta kvartal. Över hälften av de svarande transportföretagen ser redan att den oroliga världsekonomin påverkar deras verksamhet.

Prenumeration 2020-09