Optimismen i transportnäringen faller

Det oroliga läget i den internationella konjunkturen gör ordentligt avtryck i den svenska ekonomin och återhämtningen från finanskrisen 2009 bromsas kraftigt. Detta syns tydligt i TransportIndikatorn som faller kraftigt detta kvartal. Över hälften av de svarande transportföretagen ser redan att den oroliga världsekonomin påverkar deras verksamhet.

TransportIndikatorn sjunker med 16 enheter detta kvartal och landar på 0. Det innebär att andelen optimister är lika många som andelen pessimister. Minskningen beror framför allt på att företagen är mindre optimistiska när det gäller såväl omsättningsökningar som nyanställningar i branschen i stort.
– Det kan bli en tuff tid företagen går till mötes, men vår undersökning visar också att de tog lärdom av förra konjunkturnedgången, lärdomar som man fortsätter använda sig av. Förra lågkonjunkturen finns ännu färskt i minnet vilket kan betyda att företagen är bättre förberedda denna gång, säger TransportGruppens vd Peter Jeppsson och tillägger:?
– Ska man lyckas gäller det inte minst att både arbetsgivare och arbetstagare tar ett gemensamt ansvar för att företagen ska klara av situationen och förhoppningsvis även gå styrkta ur konjunktursvackan, säger TransportGruppens vd Peter Jeppsson.

Om artikeln

Publicerad: 2011-10-21 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi konjunktur TransportIndikatorn