Ökad framtidstro inom transportnäringen

?Men det är en skör optimism?

Andelen företag inom transportnäringen som ser positivt på framtiden, har stigit jämfört med sista kvartalet 2011. Men även om skillnaden i framtidstro är stor så är andelen som är optimistiska till branschens utveckling de närmaste tre månaderna bara något fler än de som är pessimistiska (28 mot 21 procent).

Detta avspeglas också i att de flesta (74 procent) tror på ett oförändrat antal anställda i branschen och att fler (18 procent) tror att antalet medarbetare kommer att minska, jämfört med dem som tror på en ökning (7 procent).

– Vi märker en svag optimism jämfört med slutet av förra året. Men det är en skör optimism. Det ekonomiska läget i Sverige är relativt stabilt, men tillväxten ser inte ut att öka i den takt som tidigare förutspåtts. Den ekonomiska utvecklingen i övriga Europa eller höga krav i avtalsrörelsen kan snabbt leda till stor oro i branschen, säger TransportGruppens vd Peter Jeppsson i en kommentar.

Genom att vara länken mellan andra branscher märker transportnäringen tydligt av vart konjunkturen bär. Det gör TransportIndikatorn till en viktig konjunkturmätare.

Läs och hämta hela TransportIndikatorn på transportfakta.se.

Om artikeln

Publicerad: 2012-05-02 12:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Framtidstro TransportGruppen TransportIndikatorn