Fortsatt stark transportmarknad – lastbilstrafiken ökar

Fortsatt god efterfrågan på transporter och lastbilstrafiken ökade markant under 2018, men om ökningen består av svenska lastbilar eller utländska eller hur mycket av vad, redovisas inte i Trafikverkets Trafikbarometern.

Transportindikatorn för mars visar på en fortsatt god efterfrågan på transporter. Totalt stod transportindikatorns index på 54,6, en svag minskning med 0,8 jämfört med februari månad (55,4). Order minskade något till 54,1 (54,8 i februari), sysselsättningen ökade till 55,7 (54,9). Godsvolymerna landade på 53,9 (56,5 för februari).

Mattias Dahl, vd för Transportföretagen, säger att siffrorna signalerar ett fortsatt stabilt konjunkturläge för såväl godsvolymer som transportindexet totalt. Det hänger delvis samman med den generella industritrenden som pekar åt samma håll.

Ytterligare en anledning är lastbilstrafiken.
– Lastbilstrafiken ökade markant under 2018 och trots vikande byggkonjunktur fortsätter övriga delar av ekonomin att utvecklas starkt, vilket medför ökade transporter. Trafikverkets trafikbarometer för lastbilstrafik visar på en tvåprocentig trafikökning de senaste tolv månaderna trots en svag inledning på 2019, avslutar Mattias Dahl.

Vi frågar Transportföretagen om ökningen av lastbilstrafiken består av att svenska åkerier kör mer eller om det är utländska inräknade och i så fall hur stor procent dessa utgör av ökningen.

Svaret är att siffrorna tillhandahålls av Trafikverkets Trafikbarometern som publiceras en gång i månaden, I den är personbilstrafiken och lastbilstrafiken uppdelad, men lastbilstrafiken är sedan inte uppdelad vidare i svenska och utländska lastbilar.

Vill du veta mer om vad och hur Trafikbarometern redovisar, gör du det här.

TRP

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-02 10:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Konjunkturer Transportföretagen TransportIndikatorn