MÅNADENS LEDARE

Vem kommer att ge sig först – Trafikverket eller politikerna?

Trafikverket har i flera år fått ta emot rejält med kritik för det som av många trafikanter benämns som bristande vinterväghållning. Men även för dåligt skött vägunderhåll över lag. Kritiken är välgrundad. Samtidigt som vägavgifter och vägskatter höjs, blir underhållet av vår infrastruktur allt sämre.

Självklart är det inte så att Trafikverket själv kan bestämma hur mycket pengar de ska ha till sin verksamhet, men att se över sina rutiner och upphandlingsunderlag är det troligtvis ingen annan som kan göra. Ett enklare exempel, på tal om upphandling, är att lantbrukstraktorer borde bannlysas från allt som har med snöröjning på det statliga väg­nätet att göra.

Likaså är det väl inget orimligt krav att Traf­ikverkets ledningscentraler ska kunna ha ­direktkontakt med de snöröjande enheterna? De kan uppenbarligen se enheterna på datorskärmen men vad hjälper det när det uppstår ett akut behov av deras insatser?

Trafikverket har förklarat för oss på tidningen att man i ett sådant läge ”har telefon- och mailkontakt med sina entreprenörer”. Alltså med någon som sedan i sin tur ska kontakta exempelvis en saltbil.
Hur ineffektivt är inte det?

Ungefär som om att jag skulle ringa 112 när mitt hus brinner och att larmoperatören där­efter skickar ett mejl till kommunen som sedan ringer upp (eller mejlar) brandchefen – och så vidare…

Jämförelsen är i grunden inte på något sätt fel att göra. För om det uppstår ett akut behov av en saltbil kan liv bokstavligt talat stå på spel och då kan minuterna vara högst avgörande. Och just därför avdelade Polismyndigheten som mest fyra patruller för att varna trafikanterna på en superhal trafikplats utanför Helsingborg för en tid sedan. Mer om det kan du läsa här.

Att slösa med Polisens resurser är ett milt uttryck för att beskriva den händelsen.

För att lyfta frågan om problematiken med den dåliga vinterväghållningen, bjöd trafikutskottets vice ordförande Thomas Morell (SD) in Trafikverket till en dialog i utskottet. Men enligt Morell var det mest bortförklaringar från Trafikverkets sida som uttalades.

Att ett utskott kallar till sig en myndighet är inget nytt, det har hänt förr. Men det ska ses som en kraftig markering från politiskt håll när så sker. Det måste myndigheten förstå.
Men även politikerna måste inse att Traf­ikverket inte kan ”trolla med knäna”. Det behövs pengar för att hålla (bland annat) snösvängen igång.

Förvisso kommer Trafikverket att få ta del av 22 extra­miljarder i år men ingen verkar i nuläget veta hur pengarna kommer att fördelas/använd­as. Inte ens Thomas Morell, det säger han till Proffs.

Trafikverket är en myndighet med många ansvarsområden. Och kanske är det ett av de större bekymren? På ”Vägverkstiden” var det betydligt enklare att gissa sig till hur budgeten kom att förvaltas, men idag är det järnvägs-, väg-, sjöfart- och luftfartsområdena samt transportforskning och alla därtill kopplade statliga bolag som rycker i pengapåsen.
Klurigt värre med andra ord.

Det bästa hade troligtvis varit att återigen dela upp Trafikverket i sina ursprungliga ”beståndsdelar” och att vad gäller vägarna, även återin­föra tjänsten ”vägmästare”.

Om det inte skulle vara möjligt så borde pol­itikerna åtminstone damma av förslaget med tjänstemannaansvar. Att inte göra något alls är orimligt och ett hån mot alla hederliga skatte­betalare som inte ställer några oskäliga krav – att vår infrastruktur ska fungera så långt det är praktiskt möjligt.

Sista ordet är definitivt inte sagt i vägunderhållsfrågan. Frågan är bara vem som kommer att ge sig först – Trafikverket eller politikerna?

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-23 11:00
Kategori: Ledare
Taggar: Halkbekämpning Trafikutskottet Trafikverket