Trafik

Listar alla artiklar taggade med: Trafik

Många känner sig kränkta i trafiken

För de allra flesta är det en självklarhet att man inte beter sig så omdömeslöst som en 23 årig man som dömdes av Malmö tingsrätt för grovt förtal av två kvinnor för att ha publicerat integritetskränkande nakenbilder på kvinnorna på ett pornografiskt internetforum. En moralisk anständighetsspärr borde ha slagit till omgående.

Dessa meningslösa omkörningar…

Länge har jag förordat att förare av ett tungt fordon aldrig ska tillåtas göra en omkörning utan att först ha förvissat sig om att det kan ske utan men för annan trafik. Det är naturligtvis de onödigt långdragna, irriterande och sinkande omkörningarna jag syftar på.

Daf

De skyldiga måste straffas!

Antalet dödade i trafiken har glädjande nog varit färre under den gångna sommaren än tidigare. Tänk vad som skulle kunna åstadkommas om alla trafikanter var mer hänsynsfulla mot varandra! Om alla lojalt följde hastighetsgränserna, skippade alkohol och droger i samband med körning och uppträdde utan aggressivitet i trafiken.

Prenumeration 2020-09

Det är mycket som retar mig!

Mycket retar mig dagligen i trafiken. För det första klarar polisen inte av sin trafikövervakande uppgift särskilt väl. Det är för riskfritt att hänsynslöst själv bestämma sina trafiknormer. För få åker dit och blir lagförda.

Tänk om det vore inne att vara artig i trafiken

Vi påverkas alla av lagar och oskrivna sedvaneregler. Också andras beteenden påverkar oss. Som människor beter vi oss således ofta som djur i flock. Positiv påverkan får anses samhällsnyttig medan negativ är raka motsatsen.

VBG onspot

Om konsten att leva som man lär…

Nu är årstiden här då många vägarbeten sätts igång. Vägarbetarna vädjar outtröttligt om alla trafikanters respekt, inte minst adresserar de sin vädjan till er som kör de större fordonen.
Alla som stått längs vägkanten när en långtradare kört förbi, vet hur det kan kännas. Att i det läget då dessutom behöva koncentrera sig på att göra ett bra jobb, måste rimligtvis vara oerhört jobbigt ? och säkert även ganska så nervöst emellanåt.

VBG onspot

Det är trevligt att kunna säga något positivt om polisen

I skrivande stund är jag glad att jag sitter och skriver och slipper vara ute i höstrusket. Det är riktigt mörkt för att vara mitt på dagen. Men ljus i sinnet känner jag mig av polismyndigheten i Stockholms initiativ till att gå hårt åt de hänsynslösa och aggressiva förarna i trafiken. Inte en dag för tidigt!

Hultsteins