Många känner sig kränkta i trafiken

För de allra flesta är det en självklarhet att man inte beter sig så omdömeslöst som en 23 årig man som dömdes av Malmö tingsrätt för grovt förtal av två kvinnor för att ha publicerat integritetskränkande nakenbilder på kvinnorna på ett pornografiskt internetforum. En moralisk anständighetsspärr borde ha slagit till omgående.

Alldeles oavsett om ett bild- eller filmmaterial ursprungligen tagits fram efter överenskommelse för ömsesidig privat användning. En publicering på ett pornografiskt internetforum är ett jättesteg som självfallet kräver att det sker i säkerställt fullt samförstånd. Tar ett förhållande slut, ska bild- eller filmmaterialet naturligtvis raderas om ej annat tydligt avtalats mellan parterna.

Den omdömeslöse 23-åringen i rättsfallet hade i stället närmast satt i system att lägga ut nakenbilder på ett sådant djupt integritetskränkande forum som det här varit fråga om. Det var nämligen en tidigare flickvän, som också fått bilder på sig publicerade, som slog larm till en av de ”nya” kvinnorna. Dumdristigheten kostade på. 23-åringen dömdes nämligen av tingsrätten till villkorlig dom och 40 dagsböter.

Därtill kommer att han ålades betala skadestånd till de båda kvinnorna med dryga 60 000 kronor till den ena och dryga 40 000 kronor till den andra. Samtidigt konstaterade tingsrätten att straffvärdet låg på fängelsenivå.

Det går ju att ana sig till att det kan finnas ett hämndmotiv bakom publiceringarna även om jag inte vet hur det förhåller sig. Då insmyger sig också tanken hur pass lämplig som fordonsförare en sådan individ är som visat sådan hänsynslöshet i sitt beteende och en sådan omdömeslöshet. I dagens tuffa trafik är det som bekant många som känner sig kränkta vid minsta upplevda oförrätt. Förare som egentligen aldrig borde vara betrodda med att inneha körkort.

Men likväl finns de där. I trafiken varje dag. Det gör med all sannolikhet porrnätbildutläggaren i rättsfallet också. Ty så mesig och snäll är vår lagstiftning när det gäller körkort. Det ska mer till för att en körkortsinnehavare ska förlora körkortet. Kan det möjligen vara en skärpning på gång när statsministern nu – i ett annat sammanhang – upptäckt och klargjort att staten varit för mesig och undfallande?

Vi som färdas i trafiken som legala körkortsinnehavare har ofta svårigheter – precis som statsministern – att se och tillstå våra egna tillkortakommanden. Desto lättare är det för oss att se alla andras. Och rätt ofta också genom tutningar och/eller fingergester markera vårt ogillande.

Vi får vara glada så länge ingen ilsken medtrafikant markerar sin ilska genom att skjuta skarpt mot oss. Ett sådant scenario är dessvärre inte särskilt orealistiskt.

Hur verklighetsfrämmande det än skulle vara under automobilens första tidevarv. Då var det i stället idel glada och uppmuntrande vinkningar vid enstaka möten längs vägen.

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2015-12-18 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Kommentarer Rättsfall Trafik