Trafiken på Øresundsbron snart återhämtad – dansk fritidstrafik och godstrafik lyfter

Øresundsbrons trafik och intäkter under det första halvåret närmar sig nivåerna från 2019 – med i genomsnitt 16 631 passager per dag var cirka 85 procent av brotrafiken tillbaka. Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 471 miljoner DKK, vilket är 152 miljoner DKK bättre än samma period i fjol. Jämfört med 2019 är det en minskning med 93 miljoner DKK.

– Vi tar allt större steg i rätt riktning. Över nio av tio passager från 2019 var tillbaka i slutet av halvåret, men i januari låg vägtrafiken 34 procent lägre än samma tid 2019. Året startade på nytt med restriktioner och inresekontroll, men utvecklades positivt med ökad brotrafik varje månad, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Vägintäkterna på Øresundsbron ökade med 272 miljoner DKK till 664 miljoner DKK under årets första halvår jämfört med samma period i fjol.
– Godstrafik slår rekord efter rekord och dansk fritidstrafik kom äntligen tillbaka på nivåerna före pandemin. Våra 31 000 nya kunder med BroPass-avtal under det första halvåret vittnar också om en större reslust till andra sidan bron, säger Linus Eriksson.

Godstrafiken slog trafikrekord under pandemin och det fortsatte under såväl 2021 som i år. Aldrig förr har så många lastbilspassager kört över bron under årets första sex månader. Med totalt 298 000 passager steg lastbilstrafiken med 15 procent jämfört med det första halvåret 2019.

Pendlar- och företagskunder fortsatte att visa nya resmönster sedan pandemin. Många arbetsgivare ger anställda möjlighet att kombinera arbetsplatsen med hemmakontoret och begränsar såväl fysiska möten som resor, vilket ändrar resandefrekvensen för vissa pendlare och affärsresenärer.

Vid årets start låg pendlingstrafiken omkring 35-40 procent lägre jämfört med samma period 2019, men sedan restriktionerna slopades i mitten av februari har pendlingstrafiken ökat till en mer stabil nedgång på omkring 15 procent vid det andra kvartalets utgång.

Dansk fritidstrafik hamnade i nivå 2019 under det första halvåret. Under periodens sista veckor var trafiken marginellt högre jämfört med samma tid före pandemin. Valutaskillnaden och en inte helt återhämtad flygtrafik på Köpenhamns flygplats bidrar till en långsammare återhämtning av svensk fritidstrafik.

Øresundsbro Konsortiets räntekostnader ökade med 121 miljoner DKK som en följd av högre inflation, vilket direkt påverkar konsortiets realränteskuld. Driftskostnaderna minskade med 3 miljoner DKK jämfört med motsvarande period i fjol.

Årets resultat före värdeförändring förväntas landa något högre än resultatet för 2021. Konsortiet bedömer att resultatet ligger i mitten av intervallet 1.000-1.250 miljoner DKK. Knappt två månader av årets första halvår kantades av coronarelaterade restriktioner och det påverkar halvårsresultatet.

– Vi går in i det tredje kvartalet med trafik som inom flera segment förväntas överträffa nivån från 2019. Tillsammans med fortsatt kostnadskontroll kommer vi, trots ökade räntekostnader och restriktioner i början av året, kunna nå årets finansiella mål, säger Linus Eriksson.

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-12 11:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Øresundsbron Statistik Trafik